KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Kaikki ihmiset kokevat ruumiillisen ylösnousemuksen. Vanhurskaat nousevat elämän ylösnousemuksessa ja jumalattomat tuomion ylösnousemuksessa.

Uskomme, että kaikki ihmiset kokevat ylösnousemuksen. Vaikka Raamattu puhuu enimmäkseen uskovien ylösnousemuksesta, usko kaikkien ihmisten ylösnousemukseen ja ylösnousemuksen jälkeisiin olotiloihin (ikuinen elämä tai ikuinen ero Jumalasta) näkyy jo Vanhassa testamentissa.[1] Jeesus itse opetti ylösnousemuksesta useita kertoja. Kaikki nousevat haudoistaan joko elämän tai tuomion ylösnousemukseen.[2] Aihe on tärkeällä sijalla myös Paavalin opetuksissa.[3] Apostoli Johanneskin vahvistaa opin ylösnousemuksesta.[4]

Koko Jumalan kolminaisuus on läsnä ylösnousemuksessa. Isä herättää uskovat Hengen kautta, ja kuolleet kuulevat Jumalan Pojan äänen.[5] Jeesuksen oman ylösnousemuksen ja ihmisen ylösnousemuksen kesken on tärkeä yhteys: Jeesus nousi esikoisena kuolleista. Jeesuksen ylösnousemus on uskovien toivon ja luottamuksen perusta.[6] Lisäksi se innostaa kristittyjä Jumalan valtakunnan todeksi elämiseen, johon kuuluu muun muassa määrätietoinen lähetystehtävän toteuttaminen.[7]

Uskomme ruumiin ylösnousemukseen. Raamatun oppi ruumiillisesta ylösnousemuksesta on kristinuskon erityispiirre, joka ilmentää ihmisen kokonaisvaltaista arvoa. Ylösnousemus ei ole vain vanhan ruumiin henkiinherättämistä. Ylösnousemuksessa ihminen saa uudenlaisen, katoamattoman ruumiin, joka muistuttaa vanhaa ruumista mutta joka on eri tavalla muodostettu. Paavali vertaa vanhaa ajallista ruumista siemeneen ja uutta hengellistä ruumista siemenestä nousevaan kasviin. Ylösnousemuksessa tapahtuu vastaavanlainen muodonmuutos. Uudella ruumiilla on yhteys vanhaan ruumiiseen. Jeesuksen ylösnousemusruumis antaa meille viitteitä siitä, millainen ylösnousemusruumiimme on. Jeesuksen ruumis oli ylösnousemuksen ja taivaaseenastumisen välisenä aikana tunnistettava, fyysisesti kosketeltava ja ruokaa nauttiva, mutta fyysisistä lainalaisuuksista riippumaton. Uudessa ruumiissa ihminen on vapaa ajallisen maailman kärsimyksistä, epätäydellisyyksistä ja tarpeista.[8]

Ylösnousemusruumiissa ihminen saa elää ikuisesti ja olemukseltaan täydellisenä Jumalan yhteydessä.[9]

[1] Dan. 12:2.
[2] Matt. 22:29– 32; Joh. 5:25–29.
[3] Ap. t. 24:14–15; 1. Kor. 15: 51– 52; 1. Tess. 4:13– 17.
[4] Ilm. 20:4– 6, 12–13.
[5] Room. 8:11; Joh. 5:21; Joh. 5:27–29.
[6] 1. Kor. 15:12––26; Kol. 1:18.
[7] 1. Kor. 15: 58; 2. Kor. 5:10–11.
[8] Room. 8:11; Fil. 3:20– 21; 1. Kor. 15:35–44; Ilm. 21:4.
[9] Joh. 11:23–26.