KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Helluntaikirkko
Valtakirjat

Helluntaikirkko
Valtakirjat

Työntekijän valtakirja

Tietoa valtakirjoista

Työntekijöiden valtakirjat ovat olleet käytössä yli viisi vuotta. Ensimmäiset myönnettiin loppuvuodesta 2016, ja vuosi 2017 oli siirtymäkausi, jonka aikana valtakirjan myöntämisperusteet painottuivat enemmän työkokemukseen. Nyt valtakirjan saaminen edellyttää valtakirjan saamisen edellytysten voimassaoloa.

Valtakirja on voimassa kerrallaan viisi (5) vuotta, ja valtakirjan voimassaolo päättyy, ellei valtakirjaa uusita. Vihkimisoikeus on liitetty valtakirjoihin, joten valtakirjan päättyessä myös vihkimisoikeus poistuu. Valtakirjan päättymispäivä näkyy työntekijän saamassa valtakirjakortissa. (Jos kortissa ei ole päättymispäivää, vaan sana ”toistaiseksi”, valtakirjakortti on voimassa eikä uusimista tarvita.)

Täydennyskoulutuksen jälkeen on täytettävä sähköinen valtakirjan hakemuslomake, jotta valtakirjakortti voidaan uusia. Valtakirjan hakemuslomake löytyy tältä sivulta, sinisen Hakemus- ja uusimislomake -painikkeen kautta.

Valtakirjan hakeminen ja uusiminen

Valtakirjan uusimista varten täytetään sähköinen hakemuslomake, jonka linkki on lähetetty kaikille, joita asia koskee.

Hakemuslomakkeet on täytettävä ja allekirjoitettava hyvissä ajoin ennen valtakirjan umpeutumista. Valtakirjatoimikunta käsittelee hakemukset kokouksessaan.

Täytetty hakemus lähetetään Helluntaikirkon toimistosta sähköisesti allekirjoitettavaksi hakijalle ja hänen seurakuntansa vanhimmiston edustajalle.

Hakemuksen allekirjoittaa sekä valtakirjan haltija että hänen kotiseurakuntansa vanhimmiston edustaja: johtava pastori, vanhimmiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Omaa hakemustaan ei voi itse allekirjoittaa seurakunnan puolesta, vaan sen tekee aina joku toinen vanhimmiston edustaja. Allekirjoittaminen tapahtuu sähköisesti.

Tarvittavat liitteet voi lisätä hakemusta tehtäessä suoraan hakemuslomakkeelle tai vaihtoehtoisesti lähettää sähköpostitse osoitteeseen: valtakirjat@helluntaikirkko.fi.

Valtakirjat

Seurakuntatyöntekijä

Seurakunta hakee seurakuntatyöntekijän valtakirjaa seurakuntatyötä tekevälle henkilölle, esimerkiksi seurakunnan työntekijä, diakoni, evankelista, koulutyöntekijä tai Hyry-yhteisöjen työntekijät. Hakemukseen merkitään nimike, jolla valtakirja myönnetään.
Käytettävissä ovat seuraavat nimikkeet: seurakuntatyöntekijä, diakoni, evankelista, koulutyöntekijä tai Hyry-yhteisön työntekijän tehtävänimike.

Lapsi- ja nuorisotyöntekijä

Seurakunta hakee lapsi- ja nuorisotyöntekijän valtakirjaa lapsi- ja/tai nuorisotyötä tekevälle henkilölle. Hakemukseen merkitään nimike, jolla valtakirja myönnetään.
Käytettävissä ovat seuraavat nimikkeet: lapsityöntekijä, nuorisotyöntekijä, lapsi- ja nuorisotyöntekijä, koulutyöntekijä.

Lähetystyöntekijä

Seurakunta ja Fida International yhdessä hakevat lähetystyöntekijälle valtakirjaa. Lähetystyöntekijän valtakirjan nimike on aina ”Missionary Certificate”, ja se rinnastetaan yleensä seurakuntatyöntekijän valtakirjaan. Jos nimikkeessä on lisäksi maininta ”Ordained Minister”, se rinnastetaan pastorin valtakirjaan, ja sillä on samat kriteerit kuin pastorin valtakirjassa.

Pastori

Seurakunta hakee pastorin valtakirjaa pastoraalityötä tekevälle henkilölle. Pastorin valtakirjaa voi kriteerien täyttyessä hakea myös lapsi- ja nuorisotyöhön, jolloin nimike on esimerkiksi nuorisopastori. Hakemukseen merkitään nimike, jolla valtakirja myönnetään.
Käytettävissä ovat seuraavat nimikkeet: pastori, nuorisopastori, lapsityön pastori, perhetyön pastori, lähetyspastori, diakoniatyön pastori.