KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Valtakirjojen uusiminen ja täydennyskoulutus 23.9.2024

Valtakirjan täydennyskoulutus sen uusimiseksi on maanantaina 23.9.2024 klo 10.00–15.00 ZOOM-etäyhteydellä.

Työntekijöiden valtakirjat ovat olleet käytössä yli viisi vuotta. Ensimmäiset myönnettiin loppuvuodesta 2016, ja vuosi 2017 oli siirtymäkausi, jonka aikana valtakirjan myöntämisperusteet painottuivat enemmän työkokemukseen. Tänä vuonna järjestetään jo kolmas valtakirjojen täydennyskoulutus niiden uusimiseksi.

Valtakirja on voimassa kerrallaan viisi (5) vuotta, ja valtakirjan voimassaolo päättyy, ellei valtakirjaa uusita. Vihkimisoikeus on liitetty valtakirjoihin, joten valtakirjan päättyessä myös vihkimisoikeus poistuu. Valtakirjan päättymispäivä näkyy työntekijän saamassa valtakirjakortissa. (Jos kortissa ei ole päättymispäivää, vaan sana toistaiseksi, valtakirjakortti on voimassa eikä uusimista tarvita.)

Valtakirjat, joiden päättymispäivä on ollut 31.12.2023, voivat vielä osallistua kuluvan vuoden 2024 täydennyskoulutukseen 23.9.2024 ja hakea valtakirjan uusimista. Alla linkki täydennyskoulutukseen.

Valtakirjan uusimiseksi (5 vuotta voimassa) on käytävä yhden iltapäivän mittainen täydennyskoulutus ja tehtävä valtakirjan uusimishakemus valtakirjatoimikunnalle. Täydennyskoulutus tapahtuu ZOOM-etäkoulutuksena. Linkki koulutukseen lähetetään koulutukseen ilmoittautuneelle viimeistään 17.9.2024 sähköpostitse. Koulutuksen hinta on 100 euroa, mistä lähetetään lasku antamaanne laskutusosoitteeseen. (Hinta sisältää siis koulutuksen, hakemuksen ja kortin.)

Valtakirjan uusimishakemus:

Valtakirjan uusimista varten täytetään sähköinen hakemuslomake, jonka linkki on lähetetty kaikille, joita asia koskee. Alla myös linkki suoraan valtakirjan uusimishakemukseen.

Hakemuslomakkeet valtakirjan uusimiseksi on täytettävä ja allekirjoitettava 31.10.2024 mennessä, jotta valtakirjatoimikunta ehtii käsitellä kaikki hakemukset ennen vuoden vaihdetta

Täytetty hakemus lähetetään Helluntaikirkon toimistosta sähköisesti allekirjoitettavaksi hakijalle ja hänen seurakuntansa vanhimmiston edustajalle.

Hakemuksen allekirjoittaa sekä valtakirjan haltija että hänen kotiseurakuntansa vanhimmiston edustaja: johtava pastori, vanhimmiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Omaa hakemustaan ei voi itse allekirjoittaa seurakunnan puolesta, vaan sen tekee aina joku toinen vanhimmiston edustaja. Allekirjoittaminen tapahtuu sähköisesti.

Tarvittavat liitteet voi lisätä hakemusta tehtäessä suoraan hakemuslomakkeelle tai vaihtoehtoisesti lähettää sähköpostitse osoitteeseen: valtakirjat@helluntaikirkko.fi.

Täydennyskoulutuksen ajankohta ja paikka:

Valtakirjan täydennyskoulutus sen päivittämiseksi on maanantaina 23.9.204 klo 10.00–15.00
– Paikka: ZOOM-etäkoulutus

Ilmoittautuminen 23.9.2023 koulutukseen:

Valtakirjan täydennyskoulutukseen ilmoittaudutaan nettilomakkeella oheisesta linkistä viimeistään maanantaina 16.9.2024:

>> Ilmoittautuminen tästä

Valtakirjan uusimishakemus:

Tästä pääset täyttämään valtakirjan uusimishakeuksen sähköisesti: >> uusimishakemus

Koulutuksen sisällöstä:

Koulutuksessa käydään läpi mm. lakimuutosten tuomat vaikutukset seurakunnille sekä muita ajankohtaisia kysymyksiä.