KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Suodata henkilöitä

Toimiston puhelinaika: tito klo 1014
Puhelin: 040 416 9400
Sähköpostiosoite: toimisto@helluntaikirkko.fi
Osoite: Koulutie 11, 01260 Vantaa

Esko Matikainen

Toiminnanjohtaja

Kauko Uusila

Hallituksen puheenjohtaja

Oulun Helluntaiseurakunta, Johtava pastori

Riku Turunen

StartUp-työryhmän puheenjohtaja

Juha Lehto

Monikulttuurisuusasiantuntija

Jani Alanko

Hallituksen jäsen

Vankilatoimikunnan puheenjohtaja

Janne Lahti

Missiopalvelujen johtaja

Onni Haapala

Aikamedian avainasiakkuuspäällikkö

Christina Walent

StartUp-työryhmä

Steve Walent

StartUp-työryhmä

Veera Hug

Aikamedian sisältöjen päätoimittaja

Sirpa Matikainen

Hallintosihteeri

Merja Hakala

PWC 2025 coordinator

Helluntaiherätyksen maailmankonferenssin 2025 koordinaattori

Heikki Tyrni

StartUp-työryhmä

Eero Antturi

Avainmedia

Tero Järventausta

StartUp-työryhmä

Evelina Korhonen

Jarkko Pylvänäinen

StartUp-työryhmä

Samuel Aro-Panula

Iso Kirja

Tapio Sätilä

StartUp-työryhmä

Juha Lehtonen

StartUp-työryhmä

Sandesh Robert

Ruut Turunen

StartUp-työryhmä

Renaud Lomba

Petri Kumpunen

Hallituksen jäsen

Mika Turunen

Hallituksen jäsen

Juan Castillo

Jyrki Palmi

Fida

Marko Sutinen

Hallituksen jäsen

Muayad Namrood

Lea Raittila

Pirjo Raunio

Jaakko Sopanen

Hallituksen jäsen

Martti Pohjoisvirta

Hallituksen jäsen

Voitto Marjeta

Hallituksen jäsen

Stefan Siegfrids

Hallituksen jäsen

Jyrki Liukkonen

Hallituksen jäsen

Ari Kattainen

Hallituksen jäsen

Ville Kalaniemi

Hallituksen jäsen

Patrik Hellström

Hallituksen jäsen

Jouko Vuorenniemi

Vankilatyötoimikunta

Risto Huttunen

Vankilatyötoimikunta

Vesa Rautasaari

Vankilatyötoimikunta

Pasi Marttinen

Vankilatyötoimikunta

Ruth Marttinen

Vankilatyötoimikunta, koulutuksen yhteyshenkilö

Leonard Grönstrand

Vankilatyötoimikunta

Anna-Maija Kalliokoski

Viestintäsihteeri

Mika Korkatti

Hankevastaava

ei EU:n aineellisen avun maksukorttien jakoa

Tiina Martin

Koordinaattori. EU:n aineellisen avun Hyvällä sydämellä -hanke

ei EU:n aineellisen avun maksukorttien jakoa

Henna Orava

Koulupalvelun koordinaattori

Elli Hintsanen

Uudenmaan koulutyöntekijä

Marjut Lindholm-Holopainen

Innostu ja innosta -koulutukset ja Sanassa palveleminen

Seppo Kaski

Diakonian koordinaattori

Suvi Pukarinen

StartUp-työn (kotimaan) koordinaattori

Tellervo Aallos

Raamatunkäännöstyön projektin johtaja, Kuurojen työ

Marika Jouhki

Raamatunkäännöstyö: Raamatunkääntäjä, Kuurojen työ

Janne Puhto

Raamatunkäännöstyö: Viittomakielen tulkki ja käännöstyön eksegeesivastaava, Kuurojen työ

Marika Salonen

Raamatunkäännöstyö: Kuvaaja ja editoija, Kuurojen työ

Hanna Laamanen

Hallituksen jäsen

Petri Merisaari

Hallituksen taloudenhoitaja

Turun Helluntai-srk, vanhin

Hannakaisa Shehu

Hallituksen varapuheenjohtaja

Tampereen Helluntai-srk, srk-pastori

Tino Grönfors

Vankilatyötoimikunta

Johan Forsbäck

Hallituksen jäsen