KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Helluntaikirkko

Esittely ja organisaatio

Helluntaikirkko

Esittely ja organisaatio

HELLUNTAIKIRKKO LYHYESTI

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Suomen helluntailiike koostuu Suomen Helluntaikirkkoon kuuluvista rekisteröityneistä seurakunnista sekä kirkkokuntaan kuulumattomista yhdistyspohjaisista helluntaiseurakunnista. Lisäksi helluntailiikkeeseen kuuluu yhteisiä rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka ovat erikoistuneet esimerkiksi kustannustoimintaan, lähetystyöhön, diakoniaan tai koulutukseen.

Helluntaiherätyksen kahdet juuret

Suomen helluntaiherätyksen juuret ovat osaksi pohjoisamerikkalaisessa pyhitysliikkeessä, mutta yhtä voimakkaasti myös vuosisataisessa suomalaisessa herätysliikeperinteessä. Opissa painotetaan henkilökohtaista suhdetta Jeesukseen ja Pyhän Hengen kastetta. Helluntaiseurakuntien paikallistoiminnassa keskeisintä ovat sunnuntain jumalanpalvelukset ja niissä ihmisläheinen ja arkeen sovellettava saarna, Raamatun opetus, aktiivinen musiikkitoiminta ja rukous. Jumalanpalvelusten ja eri ikäryhmille suunnattujen työmuotojen lisäksi solu- eli pienryhmätoiminta kasvaa voimakkaasti seurakuntien keskellä luoden mahdollisuuksia ihmissuhteiden vahvistumiseen, henkilökohtaisen elämän jakamiseen ja yhteiseen rukoukseen.

Yhdessä toisten hyväksi

Seurakunnista ulospäin suuntautuva työ on nähty helluntailiikkeessä tärkeäksi sen alkuvaiheista lähtien. Liikkeessä halutaan panostaa lähetys- ja kehitysyhteistyöhön ulkomailla sekä evankeliointi-, diakonia-, koulutus- ja julkaisutoimintaan kotimaassa. Näitä toimintoja seurakunnat hoitavat yhdessä HYRY-yhdistysten kanssa.

Helluntaiherätys on maallikkoliike, joten seurakuntien ja yhdistysten toiminta pyörii pitkälti vapaaehtoistyöntekijöiden varassa. Seurakunnat eivät myöskään kerää jäseniltään kirkollisveroa, vaan työntekijöiden palkkaus ja seurakuntatyö perustuvat vapaaehtoisiin lahjoituksiin. Helluntailiikkeen rakenteessa paikallisilla seurakunnilla on keskeisin asema. Käytännössä tämä tarkoittaa näkemystä siitä, että seurakunnan tulee olla lähellä paikkakuntansa ihmisiä ja sitä pitää myös johtaa paikallisesti. Paikallisseurakuntien vahva rooli onkin osa arvokasta hengellistä perintöä helluntailiikkeen satavuotisen historian ajalta.

Organisaatio