KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Innostu ja innosta
-koulutuspäivä

Vapaaehtoisten hyvinvointi, tukeminen ja johtaminen

Vapaaehtoiset ovat seurakunnan tärkein voimavara.

Tehtävämme on tehdä pyhät valmiiksi palveluksen työhön. Se sisältää vastuun seurakunnan vapaaehtoistoimijoista, jotka Jumala on meille uskonut. Jumala on kutsunut heidät, ja he ovat seurakunnan tärkein voimavara ja siksi heidän tukemiseensa kannattaa kaikin tavoin panostaa. Katse tulisikin siirtää asioista ihmisiin.

Marjut Lindholm-Holopaisen tekemä koulutuspaketti Innostu ja innosta – Vapaaehtoisten hyvinvointi, tukeminen ja johtaminen tarjoaa käytännönläheisiä ideoita juuri vapaaehtoistoimijoiden tukemiseen ja johtamiseen. Innostu ja innosta -päivä tukee Valloittava seurakunta Suomen Helluntaiseurakunnat 2035 -strategiaa. Se on tarkoitettu erityisesti seurakuntien pastoreille, vanhimmistoille, johtoryhmille sekä vapaaehtoistiimien vetäjille. Koulutuspäivän voi järjestää yksin tai yhdessä useamman lähiseurakunnan kanssa yhteisenä päivänä.

Koulutus toimii parhaiten yhden päivä pakettina lauantaina. Päivä alkaa klo 10 ja päättyy klo 17.

Sisältö

Päivä sisältää rukousta, opetusta, alustuksia sekä ryhmässä pohtimista.

Päivässä käydään läpi vaikuttavaa ja voimaannuttavaa johtajuutta ja sen merkitystä vapaaehtoiselle. Ilman näkyä, suuntaa, innostamista ja mahdollistamista tuloksia ei tule. Siten nämä ovat avainsanoja.

Päivän toisessa osiossa käymme läpi kolmen K:n nyrkkisäännön. Käsittelemme voimavarojen kohdistamista, kannustamisen merkitystä sekä kasvun mahdollistamista. Osio ottaa huomioon elintärkeät seikat eli lahjaperusteisen palvelun merkityksen sekä vapaaehtoistyön kipupisteet.
Lopuksi päivässä käsittelemme kahdeksan askelta motivaation lisäämiseksi ja vapaaehtoisten tukemiseksi. Aihe ottaa kantaa muun muassa perehdytykseen, jaksamiseen, vastuun ja vallan tasapainoon, haasteiden antamiseen sekä suhteen ja hyvän vuorovaikutuksen tärkeyteen.
Päivän aikana myös toimenkuvan luominen sekä kehityskeskustelut/voimavarakeskustelut ja niiden merkitys tulevat tutuiksi. Päivässä läpikäyty materiaali jää seurakuntien käyttöön tehtävineen.

Kustannukset

Koulutuspäivän hinta on 650 euroa + matkakulut. Marjut on varautunut palvelemaan seurakuntaa myös sunnuntain jumalanpalveluksessa, jolloin korvaus muodostuu seurakuntaoppaan suosituksen mukaan.

Lisätiedot ja vierailusopimukset

Marjut Lindholm-Holopainen
Puhelin: 050 403 7444
Sähköposti: marjut.lindholm-holopainen@helluntaikirkko.fi

Palautteita

Järjestimme Innostu ja innosta -koulutuksen Riihimäen Kotikirkossa syyskuussa 2021. Koulutus sai seurakunnan johdolta, työmuotojen johtajilta ja tiimiläisiltä innostuneen vastaanoton ja kiitettävän palautteen. Hyvin valittu ja jäsennelty asiasisältö sekä Marjut Lindholm-Holopaisen oma innostuneisuus tekivät tästä koulutuksesta yhden parhaimmista, johon olen osallistunut. Koulutuksesta on helppo antaa vahva suositus seurakuntien johdolle. Suosittelen!
Seppo Kaski, pastori
Riihimäen Kotikirkko

”Kävimme 2019 Mikkelin Helluntaiseurakunnan vanhimmistona Innostu ja innosta -koulutuspäivillä. Päivien aikana saimme mm. mahtavan ”työkalun”, miten voimme tukea seurakunnan vapaaehtoisten hyvinvointia ja varustaa heitä palvelutehtävissään. Olimme materiaalista niin otettuja, että olemme lisäämässä Marjutin opettamia asioita valmisteilla olevaan vanhimmistomanuaaliimme. Lämmöllä suosittelen!”

Tero Ojasalo, pastori, 2019
Mikkelin Helluntaiseurakunta

”Koulutus täytti odotukseni ja vahvisti ymmärrystä siitä, että seurakunnan työntekijänä minun kannattaisi suunnata voimavarani oman yksinäisen puurtamisen sijasta enemmän vapaaehtoisten hyvään johtamiseen. Kun seurakuntalaisten lahjat pääsevät käyttöön ja vapaaehtoisten hyvinvoinnista huolehditaan, syntyy seurakunnan keskelle luonnostaan positiivista pöhinää ja nostetta.”

Ari Kauhanen, lapsi- ja perhepastori, 2019
Varkauden Helluntaiseurakunta

”Vapaaehtoiset ovat seurakuntiemme selkäranka, ja siksi onkin tärkeää, että heitä huomioidaan ja kannustetaan. Innostu ja innosta -koulutus tarjosi eväitä ja työkaluja vapaaehtoisten jaksamisen tukemiseen.”

Roope Knapp, diakoni, 2019
Lapinlahden Helluntaiseurakunta

”Päivä oli kaikin tavoin innostava ja ajatuksia herättävä. Marjut osasi ottaa yleisön oli sitten kyseessä tavan seurakuntalainen, hallituksen tai vanhimmiston jäsen, sekä nuorempi tai vanhempi. Huippu olisi saavutettu, jos olisimme heti päivän jälkeen kokoontuneet seurakunnan johtona käsittelemään asiaa ja suunnittelemaan tulevaisuuden suuntaviivoja.”

Kari Korhonen, pastori, 2022
Alajärven Helluntaiseurakunta