KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Kutsumuspolku

TULE MUKAAN JA VAHVISTA KUTSUMUSTASI!

Kutsumuspolku-koulutus

Koulutus on tarkoitettu kaikenikäisille kutsumustaan etsiville ihmisille, ja se tarjoaa käytännönläheisiä työkaluja oman uskon vahvistumiseksi.

Lukuvuoden aikana saat oppia, mitä tarkoittaa elää Jumalan suunnitelmassa arjen keskellä, sillä jokainen meistä on kutsuttu Jumalan valtakunnan rakentajiksi omalla paikallaan. Koulutuksessa painotetaan henkilökohtaisen kutsun elämistä todeksi ja luodaan verkosto, jonka kautta voimme yhdessä tukea toisiamme Jumalan valtakunnan rakentajina.

Kesto

Koulutuksen voi suorittaa hyvin muiden opintojen tai työelämän ohessa. Koulutus on laajuudeltaan 10 op, ja se toteutetaan monimuoto-opiskeluna, johon kuuluu lähi- ja etäopetusta. Etäopetuksessa on käytössä verkko-oppimisympäristö ja lähiopetus järjestetään kahdeksana viikonloppuna.

Jaksot

SYKSY – KEVÄT OPINNOT

IMIN160 Evankelioinnin perusteet, 4 op

  • Kurssin keskeisenä tavoitteena on löytää oman kutsumuksen mukainen tehtävä. Kutsumus nähdään laaja-alaisesti ja henkilökohtaisena.
  • Kurssilla käsitellään muun muassa kristityn identiteettiä ja kutsumusta, oman tehtävän löytymistä, Raamatun tulkintaa, uskonpuolustusta, pelastusoppia, saarnan valmistusta sekä johtajuutta.
  • Kurssin kesto on neljä lähiviikonloppua sekä 48 tuntia etäopetusta, jonka aikana tehdään omaan kutsumukseen liittyviä tehtäviä.

IMIN161 Evankelioinnin taidot, 6 op

  • Kurssin tavoitteena perehtyä erilaisiin tapoihin toteuttaa omaa kutsumustaan päätoimisesti ja oman toimen ohella siellä, missä milloinkin toimii.
  • Kurssilla käsitellään muun muassa soluja, seurakunnan istuttamista, alfaa, koulutyötä, armolahjojen toimintaa ja käyttöä sekä yleisemmin kutsumusta nykyajassa. Kurssiin liittyy myös lyhyt käytännön osuus.
  • Kurssin kesto on neljä lähiviikonloppua sekä 87 tuntia etäopetusta, jonka aikana tehdään omaan kutsumukseen liittyviä tehtäviä.

Seuraavan Kutsumuspolku-koulutuksen aloitusta ei ole päätetty. Kerro kiinnostuksestasi koulutukseen: janne.lahti@helluntaikirkko.fi.

Koulutuksen järjestäjinä ovat Helluntaikirkko ja IK-opisto.