KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Base-rukousvälkkä

Aloita Base-rukousvälkkä omalla koulullasi

Base-rukousvälkkä

Aloita Base-rukousvälkkä omalla koulullasi

Base tukee nuoria aloittamaan yhteiskristillisen Base-rukousvälkän omalla koulullaan. Tähän liittyvät mediailme, julisteet, someryhmät ja Suomen kattava Base-verkosto.

Base-rukousvälkkä

1.

Base-rukousvälkkä

Tukee nuoria aloittamaan yhteiskristillisen Base-rukousvälkän omalla koulullaan. Tähän liittyvät mediailme, julisteet, someryhmät ja Suomen kattava Base-verkosto.

2.

Base – I love my school

Innoittaa Base-ryhmää rakastamaan kouluaan ja näyttämään sen
käytännön palvelun ja luovuuden kautta.

Nyt on syytä juhlia!

3.

Base Media

Kerätään linkkejä videoihin ja esitelmiin, joita nuoret voivat näyttää esimerkiksi uskonnon- tai englannintunnilla kertoessaan omasta uskostaan luokkakavereilleen.

Base-yhteisön kautta paikalliset Base-vetäjät pitävät yhteyttä toisiin rukousryhmiin ympäri Suomea, jakavat kokemuksia onnistumisista ja tukevat toinen toisia saavuttamaan koulunsa oppilaita.

MegaBase

MegaBase on rukousvälituntien lisäksi evankelioimismuoto tapahtuman muodossa. Tarkoituksena on luoda nuorten tapahtumia kouluissa.

Katso Base-esittely tästä

MegaBasen kautta nuorilla on mahdollisuus

1.

Rakastaa omaa kouluaan, oppilaita, henkilökuntaa ja oman kaupunkinsa nuoria.

2.

Tuoda Jeesus todeksi kouluihin ja omaan kaupunkiinsa.

3.

Innostua löytämään paikkansa Jumalan valtakunnassa kertoessaan omasta uskostaan luokkakavereilleen.

MegaBase on rukousvälituntien lisäksi evankelioimismuoto tapahtuman muodossa. Tarkoituksena on luoda nuorten tapahtumia kouluissa.

Basen liiderit, jotka vetävät Basea omalla koulullaan, järjestävät yhteistyössä Helluntaikirkon ja oman paikkakuntansa eri seurakuntien kanssa MegaBase-tapahtuman. Base-koordinaattori on apuna tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa.

Tapahtumaan on mahdollista saada muun muassa artisteja, erilaisia kilpailuja ja hengellistä opetusta.

Mediapankki

Kokemuksia uskosta

Nouse ja loista -opetussarjat

Kutsumuksesi ja pienryhmän tueksi

Nouse ja loista -opetussarjat auttavat kasvamaan kohti kutsumusta. Nouse ja loista -sivulta löydät laadukkaita, maksuttomia opetussarjoja yksilö- ja pienryhmäkäyttöön. Materiaali on vapaasti käytettävissä Base-ryhmässä, kaveriporukalla, seurakunnalla, sukujuhlissa – vain sinun mielikuvituksesi on rajana!

Base-vastaava

Eero Haarala
Base-koordinaattori
eero.haarala@helluntaikirkko.fi
040 014 9221

Ilmoittaudu mukaan

Mahtavaa, että haluat ottaa vastuuta omasta koulustasi ja tuoda Jeesuksen rakkautta koulusi keskelle! Täytä alla oleva lomake, niin olemme yhteydessä sinuun lähipäivien aikana.

Base-ilmoittautuminen

Nimi(Pakollinen)
Koulun tyyppi?

KK slash PP slash VVVV
Osoite, johon Base -paketin voi lähettää.
KK slash PP slash VVVV