KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Helluntai­seurakuntien
Koulupalvelu

Koulupalvelu on kasvava osa seurakuntien lapsi- ja nuorisotyötä

Helluntaiseurakuntien Koulupalvelun kautta Helluntaikirkko haluaa sytyttää ja tukea seurakuntia toimimaan lasten ja nuorten elämän ytimessä.

Helluntaikirkon tukema ja koordinoima Helluntaiseurakuntien Koulupalvelu tarjoaa kouluille mm. uskontokasvatusta, globaalikasvatusta, kaveri- ja tunnetaitoja, päihdevalistusta, kiusaamisen ehkäisyä, ryhmäytymistä ja koulupäivystystä. Koulupalvelun tavoitteena on tukea koululaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Koulupalvelu on kasvava osa seurakuntien lapsi- ja nuorisotyötä.

Alueelliset koulupastorit

Alueelliset koulupastorit toimivat seurakuntien tukemina ja kehittävät seurakuntien ja koulujen välistä yhteistyötä. He varustavat ja kouluttavat seurakuntia pitämään oppitunteja ajankohtaisista aiheista. Kouluvierailut on rakennettu siten, että ne tukevat valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteita. Vierailuja toteuttavat kokoaikaisten koulu- ja nuorisotyöntekijöiden lisäksi seurakuntien vastuunkantajat. Kouluvierailut ovat kouluille pääsääntöisesti maksuttomia. Vierailujen sisältöä voidaan useimmissa tapauksissa räätälöidä koulun tarpeita vastaaviksi. Tarkat tiedot käytettävissä olevista teemoista saat alueelliselta koulupastorilta tai paikallisseurakunnasta.

Koulutus- ja materiaalipalvelujen tuottaminen

Koulutus- ja materiaalipalveluilla tuetaan ja koordinoidaan koulupastoreiden sekä seurakuntien lapsi- ja nuorisotyöntekijöiden yhteistyötä koulujen kanssa.

Yhteistyö Fidan kanssa

Yhteistyö Fidan kanssa mahdollistaa laadukkaiden globaalikasvatusaiheisten kouluvierailujen toteuttamisen.

Viranomaissuhteiden hoito

Viranomaissuhteiden ylläpitäminen ja seurakuntien edustaminen opetusministeriössä tarjoaa työlle arvokasta tietoa sekä luo merkittävän pohjan paikallistason suhteiden hoitamiselle.

Valtakunnallinen yhteistyö

Valtakunnallinen yhteistyö mahdollistaa työn kehittämisen, uusien materiaalien tuottamisen, koulutyöalueiden avaamisen ja kampanjoiden käynnistämisen.

Yhteystietoja

Koulupalvelun valtakunnallisena koordinaattorina toimii Henna Orava, henna.orava@helluntaikirkko.fi, 040 099 5060.

Lisätietoa sekä koulutyöntekijöiden yhteystiedot löytyvät Helluntaiseurakuntien Koulupalvelun nettisivuilta hkopa.fi.

Lisätiedot ja materiaalit