KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Kaikkien kansojen
koti

Seurakunta monikulttuurisessa Suomessa

Suomi muuttuu entistä monikulttuurisemmaksi. Miten seurakunnat vastaavat tähän haasteeseen?

Kaikkien kansojen koti -kirja on Helluntaikirkon monikulttuurisuustoimikunnan työstämä laaja artikkelikokoelma, joka tiivistää seurakuntien maahanmuuttajatyössä kertyneen vuosien kokemuksen lopulta kuudeksi suositukseksi. Kirjaa ja sen suositusosuutta myös erillisenä voi tilata Aikamedialta, Aikashopista.

Lisätiedot ja materiaalit

Kirjan esittelyjä

”Suhtautuminen monikulttuurisuuteen testaa seurakunnan hengellisen tilan: vieläkö seurakunta on evankeliumin ytimessä vai jossakin reuna-alueilla? Rakastava hengellinen koti monille kansoille perustuu Pyhän Hengen ilmapiirille, joka virkistää koko seurakuntaa. Sellaiseksi kodiksi ei tulla vahingossa, vaan siihen johdetaan määrätietoisesti. Kaikkien kansojen
koti -teos innostaa seurakuntien johtajia tähän. Heidän esimerkkinsä avaa seurakunnan jäsentenkin sydämet.”

Usko Katto, seurakunnanjohtaja, Tampereen helluntaiseurakunta

Kaikkien kansojen koti -teos on laaja ja monipuolinen kooste seurakuntien monikulttuurisuudesta Suomessa ja kansainvälisesti. Kirjoittajina on oman alansa vahvoja asiantuntijoita, joilla on ollut huikeita näköalapaikkoja maailmanlaajuisen kristillisen kentän haasteisiin. Artikkeli toisensa jälkeen teos haastaa lukijansa laajentamaan näkökulmaa. Arvioinnin kohteiksi joutuvat henkilökohtainen käsitys nykypäivän kristillisestä seurakunnasta sekä sen monitahoisesta, globaalista missiosta. Teos on ajankohtainen ja merkityksellinen erityisesti nykyistä maahanmuutto- ja pakolaistilannetta ajatellen.”

Tanja Laulainen, IK-opiston rehtori

Erilaisuuden kohtaaminen on haaste nykyseurakunnalle: miten muiden uskontojen edustajiin tulisi suhtautua ja miten toivottaa muista kulttuureista tulevat tervetulleiksi seurakuntaan? Kaikkien kansojen koti innostaa sekä pohdintoihin että innovatiivisuuteen ja antaa tukea seurakunnissa meneillään olevaan toimintaympäristön tarkasteluun. Suosittelen lämpimästi!

Jan Edström, pastori, Finlands Svenska Baptistsamfund,
USKOT-foorumin puheenjohtaja 2011–2012