KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

HELLUNTAIKIRKKO
TYÖRYHMÄT

Keskeisten asioiden seuraaminen ja lausuntojen valmistelu

Toimikunnat ja työryhmät valmistelevat laajempia asiakokonaisuuksia

Eettis-opillinen toimikunta

Toimikunta valmistelee ja laatii hallituksen toimeksiannosta eettisiä ja opillisia lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntailiikkeen tarpeisiin.

Lue lisää >

Monikulttuurisuustoimikunta

Toimikunta toimii monikulttuurisuuden asiantuntijaelimenä helluntailiikkeessä, edistää monikulttuurisuustyötä Suomen helluntaiseurakunnissa ja edustaa Helluntaikirkkoa monikulttuurisuuteen liittyvissä yhteiskunnallisissa kysymyksissä. Se myös Helluntaikirkon hallituksen pyynnöstä valmistelee ja laatii lausuntoja monikulttuurisuusasioissa.

Lue lisää >

Valtakirjatoimikunta

Helluntaikirkon valtakirjatoimikunta käsittelee työntekijän valtakirjaan ja vihkimisoikeuteen liittyvät asiat. Toimikunnassa on edustus seurakunnista, Helluntaikirkosta, Help ry:stä, Neuvoa-antavista vanhimmista, Fida Internationalista sekä IK-opistosta. Helluntaikirkko vastaa toimikunnan työskentelystä, työntekijän valtakirjan rekisteristä ja sen ylläpidosta.

Lue lisää >

Lakityöryhmä

Työryhmä seuraa yhteiskunnallista keskustelua ja lainsäädännön valmistelua Helluntaikirkon näkökulmasta ja hallituksen pyynnöstä valmistelee kannanottoja ja lausuntoja juridisiin kysymyksiin liittyen.

Lausunnot ja kannanotot >

SHK StartUp -työryhmä

Työryhmän tehtävä on vahvistaa helluntaiseurakuntien keskellä näkyä uusien seurakuntien synnyttämisestä ja tukea uusia syntyviä seurakuntia laajan yhteiskristillisen ja kansainvälisen verkostoitumisen kautta.

Lue lisää >

Uskontokasvatustyöryhmä

Uskontokasvatustyöryhmä muodostuu kasvatus- ja opetusalan asiantuntijoista. Työryhmä seuraa muun muassa uskonnonopetuksen asemaa kouluissa ja muussa varhaiskasvatuksessa. Puheenjohtajana toimii Tanja Laulainen, tanja.laulainen(a)isokirja.fi.