KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Näkövammaistyö

Materiaaleja ja vertaistukea

Helluntaikirkon näkövammaistyö tukee ja auttaa seurakuntia näkövammaisten huomioimisessa, tuottaa herätyskristillistä materiaalia ja tarjoaa vertaistukitoimintaa näkövammaisille.

Näkövammaistyö julkaisee Näkövammaisten liiton teknisellä tuella helluntailiikkeen yhteisöjen lehtiä ja Aikamedian kirjoja näkövammaisille saavutettavassa muodossa sekä järjestää vuosittain näkövammaisten hengellisiä vertaistukileirejä.

Näkövammaisten liiton palvelu

Tämä Näkövammaisten liiton toteuttama palvelu on henkilökohtainen, ja se edellyttää lääkärin toteaman näön alenemisen. Haitta-asteen on oltava vähintään 50 prosenttia. Palvelu on käyttäjälleen maksuton. Sen kautta henkilö voi saada lainaan tarvittavan kuuntelulaitteen sekä aineiston noutoon tarvittavan yhteyden.

Lehdet ja kirjat tulevat laitteelle Näkövammaisten liiton kautta, mutta liiton jäsen ei kuitenkaan tarvitse olla. Helluntaikirkon Hyvä Sanoma -missiopalvelujen aineistoa voi näkövammainen saada myös viikoittain ilmestyvällä cd-levyllä. Sen tilausosoite on soini.k.siirtola@gmail.com.

Lisätietoa aiheesta on Näkövammaisten liiton sivuilla. Näkövammaisten liiton käyttäjätuen puhelinnumero on (09) 3960 4000.

Celia-kirjasto

Hengellisiä äänikirjoja löytyy myös Celia-kirjastosta, jonka palvelu on tarkoitettu näkövammaisille ja lukemisesteisille. Celian asiakkaaksi voi liittyä paikallisessa kirjastossa. Lisätietoa löytyy Celian omilta kotisivuilta.

Vertaistuki

Helluntaikirkon näkövammaistyö järjestää näkövammaisten hengellisiä vertaistukileirejä kesäisin sekä joulun läheisyydessä. Leireistä ilmoitetaan kalenterissamme.

Helluntaikirkon näkövammaistyöryhmä

Seppo Kaski (pj.), seppo.kaski@helluntaikirkko.fi, Soini Siirtola, Riitta Lindlöf, Tarja Marttala ja Heikki Ekola

Lisätiedot ja materiaalit