KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

LAPSET JA NUORET
Helluntaikirkon strateginen painopiste on Helluntailiikkeen lapsi- ja nuorisotyön kehittämisessä. Kehittämistyö nojaa muun muassa Helluntaiseurakuntien Valloittava seurakunta -strategiaan.

Helluntaikirkko vastaa Helluntaiseurakuntien Koulupalvelusta. Koulupalvelun verkosto kattaa alueellisesti toimivia koulupastoreita ja koulutyön yhdyshenkilöitä. Koulupalvelu tukee ja kehittää seurakuntien ja koulujen välistä yhteistyötä ja tavoittaa seurakuntien kanssa vuosittain kymmeniätuhansia lapsia ja nuoria. Koulupalvelu koordinoi myös Base-rukousvälituntitoimintaa.

Muita helluntailiikkeen lapsi- ja nuorisotyön toimijoita ovat Iso Kirja -opisto, Lähetysjärjestö Fida sekä Aikamedia Oy. Helluntaikirkon ja sen seurakuntien merkittävänä kumppanina toimii myös Jippiimissio ry.

Iso Kirja -opiston nuorisotoiminnot palvelevat helluntaiseurakuntien lapsi- ja nuorisotyötä kouluttamalla, tuottamalla materiaalia, järjestämällä leirejä ja tapahtumia sekä koordinoimalla ja kehittämällä valtakunnallista toimintaa ja yhteysverkostoja. Materiaalipankista löytyy myös Helluntailiikkeen lapsi- ja nuorisotyön turvaohjeistomateriaalit.

Fida Kids varustaa seurakuntia kohtaamaan lapsia ja perheitä ja innostamaan heitä mukaan lähetystyöhön. Fida Kids toimii Suomessa ja maailmalla kumppanien kanssa.

Aikamedia tuottaa lapsi- ja nuorisotyön käyttöön materiaalia, kuten Jees-lastenlehteä.

Helluntailiikkeen merkittävimpiin toimintakonsepteihin kuuluvat Fifteen-leirit, joita järjestävät muun muassa Iso Kirja -opiston nuorisotoiminnot, Pohjanmaan helluntaiseurakunnat sekä yksittäiset seurakunnat.

Seurakuntien lapsi- ja nuorisotyön keskiössä ovat erilaiset kerhot ja nuortenillat, kouluyhteistyö, leirit ja tapahtumat.

Helluntailiikkeen toimijoiden yhteistyötä kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

NextGen-johtoryhmän jäsenet

 • Niina Männistö, pj. (Alajärven helluntaiseurakunta, lapsi- ja nuorisotyö), niina.mannisto@isokirja.fi
 • Anniina Jakonen (Aikamedia)
 • Tero Järventausta (Iso Kirja -opisto, koordinaattori)
 • Hanna Järvinen (Fida, Fida Kids, NextGen)
 • Arto Kemlin (Turun helluntaiseurakunta, lapsityö)
 • Juha Lehtonen (Fida, valtakunnallinen nuorisotyö)
 • Katri Luuri (Iso Kirja -opisto, sihteeri)
 • Milka Myllynen (Iso Kirja -opisto, Royal Rangers ja valtakunnallinen lapsityö)
 • Henna Orava (Helluntaikirkko, Helluntaiseurakuntien Koulupalvelu)
 • Joona Salo (Tampereen helluntaiseurakunta, nuorisotyö)

NextGen-aluetiimit

 • Lappi: Nikolas Hedman, Sami Kauppinen, Elise Kalaniemi
 • Kainuu & Koillismaa: Saara Ojala, Tiina Leinonen, Saara Komulainen
 • Pohjois-Pohjanmaa & osa Keski-Pohjanmaata: Taneli Halonen, Jouna Nousiainen, Leena Eskelinen
 • Etelä-Pohjanmaa & osa Keski-Pohjanmaata: Toni Kivistö, Anna-Leena Puurula, Titta Puhto
 • Savo: Marjut Lindholm-Holopainen, Noora Suvorova, Anna-Leea Korhonen
 • Pohjois-Karjala: Nina Kaasalainen-Palviainen, Säde Hokkanen, Ansku (Anna-Liisa) Olán, Hanna Laamanen
 • Keski-Suomi: Eero Haarala, Riikka Siltala, Sven Loosen
 • Satakunta: Merja Mäkinen, Taneli Hieta-Koivisto, Sanna Piirainen, Mikael Mäkinen
 • Päijät-Häme & Kanta-Häme: Teemu Kaski, Johanna Lahtinen, Heidi Antinsalo
 • Kaakkois-Suomi: Jarkko Kokkonen, Saara Kumpunen
 • Pirkanmaa: Joona Salo, Pirjo Heinonen
 • Uusimaa: Antti Kakriainen, Miika Sinervo, Markus Bäckroos, Elli Hintsanen, Julia Vuorinen
 • Varsinais-Suomi: Arto Kemlin, Ville Anttila, Simone Pesonen

Tulossa mm.

NextGen-konferenssi 24.–25.4.2026, Seinäjoki

Fifteen-leirejä muun muassa: