KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Työntekijän valtakirjan perehdytys-, turva- ja vihkikoulutukset keväällä 2024

Kun työntekijän valtakirjaa haetaan ensimmäistä kertaa, tulee vähintään käydä yleinen valtakirjan perehdytyskoulutus ja turvakoulutus. Helluntaiseurakunnat ja HYRY-yhteisöt voivat hakea työntekijöilleen työntekijän valtakirjaa.

Koulutukset järjestää Suomen Helluntaikirkko. Valtakirjan hakijana on aina seurakunnan vanhimmisto. Jos valtakirjaa haetaan HYRY-yhteisön tehtävää varten, myös HYRY-yhteisö on hakijana seurakunnan lisäksi.

Valtakirjan saamisen edellytyksenä on seurakunnan allekirjoittama hakemus sekä valtakirjan yleinen perehdytys (2 päivää) ja turvakoulutus (2 päivää). Samalla viikolla on myös vihkikoulutus (1 päivä) vihkimisoikeutta hakeville.
Jokaiseen koulutukseen voi osallistua erikseen. Jokaisen osan hinta on 200 euroa.

Yleinen perehdytys (ma–ti 13.–14.5.2024) on edellytyksenä kaikkien valtakirjojen hakemiselle.
Vihkikoulutus (ke 15.5.2024) tarvitaan, jos haetaan myös vihkimisoikeutta valtakirjan lisäksi.
Turvakoulutus (to–pe 16.–17.5.2024) on edellytyksenä kaikkien valtakirjojen hakemiselle.

Koulutuspaikka:
Helsingin Saalem-seurakunnassa, Näkinkuja 3, Helsinki.

Hinta ja laskutus:
Jokaisen osan hinta on 200 euroa. Lähetämme laskun, kun olet ilmoittautunut.
Jos osallistuminen perutaan ilmoittautumisajan jälkeen, veloitetaan 10 prosentin varausmaksu.
Ilmoittamatta jätetystä peruutuksesta veloitetaan täysi osallistumismaksu.

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu nettilomakkeella oheisesta linkistä viimeistään perjantaina 3.5.2024.

> ILMOITTAUTUMINEN TÄSTÄ

Tutustu Helluntaikirkon ja IK-opiston tietosuojaselosteeseen:
> Helluntaikirkon tietosuojaseloste
> IK-opiston tietosuojaseloste

KOULUTUSTEN AIKATAULU
MA 13.5. klo 09.00–17.00 Yleinen perehdytys, 1. päivä
TI  14.5. klo 09.00–17.00 Yleinen perehdytys, 2. päivä
KE 15.5. klo 09.00–17.00 Vihkikoulutus
TO 16.5. klo 09.00–17.00 Turvakoulutus, 1. päivä
PE 17.5. klo 09.00–17.00 Turvakoulutus, 2. päivä

KOULUTUSTEN SISÄLLÖT

Yleinen perehdytys:

 • Herätysliikkeen historia Suomessa
 • Helluntailiikkeen yhteiset rakenteet
 • Kansainväliset ja ekumeeniset yhteydet
 • Helluntailainen identiteetti
 • Seksuaalietiikka
 • Monikulttuurisuus
 • Valtakirjan esittely
 • Eettisiin ja opillisiin asiakirjoihin tutustuminen
 • Lainsäädännöllinen kehys
 • Mistä saa tukea?

Vihkikoulutus:

 • Avioliitto Raamatun valossa
 • Keskustelu vihkiparin kanssa
 • Vihkitoimitus
 • Lainsäädäntö ja avioliittoon vihkiminen
 • Seurakunnalliset toimitukset

Turvakoulutus:

 • lapsi- ja nuorisotyöntekijän valinta
 • salassapitovelvollisuus
 • turvallinen käyttäytyminen
 • mediakasvatus
 • kiusaaminen
 • leirien turvallisuusohjeet
 • erityistukea tarvitsevat lapset ja nuoret
 • Turvakoulutuksen todistuksen saaminen edellyttää koko kurssin läsnäoloa sekä hyväksytysti suoritettua lopputenttiä.