KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen ja yhteyteensä, mutta syntiinlankeemuksessa ihminen joutui eroon Jumalasta. Uskomalla Jeesukseen ihminen saa lahjaksi vanhurskauden ja uudestisyntyy Jumalan lapseksi. 

Ihminen luotiin Jumalan kuvaksi. Hänestä tuli ajatteleva, tahtova ja tunteva persoona, joka oli osoitus Jumalan hyvästä luomistyöstä.[1]

Luomisen perusteella jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja arvokas sekä sellaisena Jumalan rakkauden kohde. Ihminen on ikuisuusolento, joka on tarkoitettu elämään Jumalan yhteydessä.[2]

Ensimmäinen ihmispari oli tottelematon Jumalan tahdolle ja lankesi syntiin. Tämän seurauksena yhteys Jumalaan, omaan itseen, lähimmäisiin ja luomakuntaan rikkoutui. Joutuessaan eroon Jumalasta ihmisestä tuli syyllinen, sairastuvainen ja kuolevainen olento.[3]

Kaikki Aadamin jälkeläiset ovat jo syntymässään perineet turmeltuneisuuden, jonka takia ihminen ei pysty pelastamaan itseään oikeilla moraalisilla valinnoillaan tai tahtonsa voimalla.[4] Tämä tila johtaa kaikki ihmiset epäuskoiseen ja kapinoivaan asenteeseen Jumalaa kohtaan. Aadamin lankeemus veti Jumalan tuomion sekä hänen itsensä että hänestä polveutuneen ihmiskunnan ylle.[5] Ihminen on hengellisesti kuollut, eikä hänen tahtonsa ole vapaa.[6]

Kristus sovitti ristillä koko maailman synnin.[7] Kristuksen sovitus astuu yksilön kohdalla voimaan, kun hän uskoo sovituksen sanan ja ottaa vastaan Jumalan armon.[8]

Pieni lapsi on kuitenkin Kristuksen sovitustyön tähden vapaa kadottavasta tuomiosta.[9] Lapsen varttuessa ja tullessa vastuulliseksi, synnistä tulee hänen elämäänsä henkilökohtaista todellisuutta. Turmeltuneisuus johtaa hänet vääriin asenteisiin, valintoihin ja tekoihin aiheuttaen syyllisyyttä.[10] Siksi on tärkeä ohjata lapsi jo varhain Jumalan armon ja anteeksiantavan rakkauden tuntemiseen. Pienten lasten kanssa samassa asemassa ovat esimerkiksi vaikeasti kehitysvammaiset, joilta puuttuu tiedolliset edellytykset ymmärtää ja vastaanottaa evankeliumin sanoma.

Vanhurskauttamisessa Jeesuksen Kristuksen pelastustyö lahjoitetaan ihmisen hyväksi. Vanhurskauttamisessa ei ole kasvun asteita, vaan se on luonteeltaan kertakaikkinen ja tekee ihmisen Jumalan edessä täydellisesti hyväksytyksi.[11]

Vanhurskauttaminen tapahtuu armosta uskon kautta Jeesukseen ja merkitsee aseman muutosta Jumalan edessä.[12] Usko syntyy evankeliumin sanoman vastaanottamisesta, minkä Pyhä Henki vaikuttaa.[13] Ihmisen sisimmässä tapahtuu uudestisyntyminen ja hänestä tulee Jumalan lapsi. Hän saa synnit anteeksi Kristuksen työn tähden ja pääsee osalliseksi jumalallisesta elämästä, joka alkaa vaikuttaa hänessä Hengen hedelmää.[14]

[1] 1. Moos. 1:26–27, 31
[2] Ps. 139:13–16; Joh. 11:24–26; Ef. 2:10
[3] 1. Moos. 3:8, 17–18; Room. 5:12–14
[4] Tätä on kutsuttu läntisessä teologiassa perisynniksi. Käsitteellä on torjuttu teologisesti pelagiolaisuuden harhaa.
[5] Room. 3:23
[6] Room. 7:17–19; Room. 8:3; Ef. 2:1–2
[7] Joh. 1:29; Room. 5:18–19; 1. Joh. 2:2
[8] 2. Kor. 5:19; 6:1
[9] 2. Kor. 5:19; Luuk. 18:16–17; Room. 5:18
[10] Room. 7:9–10
[11] Hepr. 10:14
[12] Room. 5:1; Joh. 1:12; Kol. 1:13
[13] Joh. 6:63; Room. 5:1; Room. 3:22; Room. 10:4, 17; Jaak. 1:18[14] 1. Joh. 1:7; Room. 8:14–16