KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Jeesus Kristus on Jumalan Poika, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi ihmiseksi neitsyt Mariasta ja eli synnittömän elämän opettaen ja tehden tunnustekoja. Ristinkuolemallaan Jeesus sovitti maailman synnin, nousi kuolleista ja astui ylös taivaaseen Isän oikealle puolelle.

Uskomme, että Jeesus Kristus on koko maailman Vapahtaja. Hänellä on ainutlaatuinen asema Jumalan pelastussuunnitelmassa. Pelastus perustuu Jeesuksen ristinkuolemaan ja ylösnousemukseen. Sana ”Jeesus” tulee pelastajaa tarkoittavasta hepreankielisestä sanasta, ja kreikan kielen ”Kristus” tarkoittaa Messiasta eli voideltua.

Jeesuksen sikiäminen ja inkarnaatio oli Pyhän Hengen aikaansaama ihme.[1] Kasteessa Pyhä Henki laskeutui Jeesuksen päälle[2] ja voiteli hänet julkiseen palvelutehtävään.[3] Pyhän Hengen voimassa Jeesus teki tunnustekoja parantaen sairaita, vapauttaen pahojen voimien vaivaamia ja ilmaisten monin tavoin tulevan Jumalan valtakunnan voimaa.

Jeesuksen opetuksen pääpaino oli Jumalan valtakunnan luonteessa ja tulemisessa. Se merkitsee Jumalan vanhurskasta ja rakastavaa hallintavaltaa sekä ihmisen kuuliaisuutta. Tällöin toteutuu käytännössä myös vuorisaarnan etiikka. Jumalan valtakunta on jo läsnä sisäisenä, uskovien keskellä ilmenevänä todellisuutena, mutta täydellisyydessään se tulee vasta Jeesuksen toisen tulemuksen seurauksena.

Uusi testamentti nimeää[4] Jeesuksen Jumalan Pojaksi. Myös Jeesuksen kaikkein useimmin itsestään käyttämä nimitys Ihmisen Poika[5], tarkoittaa useimmiten hänen jumalallista valtaansa. Vanhan testamentin mukaan ei ole muuta pelastajaa kuin Jumala.[6] Tähän perustuen Uusi testamentti tunnustaa Jeesuksen Kristuksen ainoaksi pelastajaksi, Vapahtajaksi ja Jumalaksi.[7] Samalla Uusi testamentti liittää Jeesuksen persoonan Jumalan kolminaisuuteen yhdessä Isän ja Pyhän Hengen kanssa.[8]

Uusi testamentti todistaa, että Jeesus Kristus oli myös täydellinen ihminen.[9] Ihmisenä hän on meidän veljemme, joka samaistui täydellisesti ihmisen osaan, mukaan lukien kärsimykset ja koettelemukset.[10]Jeesus eli kuitenkin pyhän, synnittömän elämän[11] ja uhrasi itsensä. Siksi hän pystyy täydellisesti pelastamaan meidät, ja hän myös rukoilee puolestamme.[12]

Kaikki evankeliumit huipentuvat Jeesuksen kärsimyskertomukseen ja ylösnousemukseen. Hänen ristinkuolemassaan Jumalan rakkaus maailmaa kohtaan tuli todistetuksi.[13] Kristus ei ainoastaan kantanut meidän syntejämme, vaan hänet Jumala ”meidän tähtemme teki synniksi”.[14] Kristuksen viattoman sijaiskuoleman perusteella olemme saaneet kertakaikkisen sovituksen synneistämme.[15] Ylösnousemus vahvisti hänen sovitustyönsä merkityksen,[16] kun Jeesus voitti kuoleman vallan.[17] Kristuksen ylösnousemus antaa meille pysyvän toivon myös omasta ylösnousemuksestamme.[18]

Täytettyään sovitustyön Kristus istuutui valtaistuimelle Isän Kaikkivaltiaan oikealle puolelle.[19] Hän tulee takaisin perustamaan valtakuntansa ja luomaan uuden taivaan ja uuden maan. Siihen saakka Pyhä Henki jatkaa hänen työtään ja opettaa Jeesukseen uskovia.[20]

[1] Luuk. 1:35
[2] Mark. 1:10; Luuk. 3:22
[3] Luuk. 4:16–18
[4] Mark 1:11; Luuk. 3:22; Matt. 3:16–17; Matt. 16:15–16; Joh. 3:16; 18; 1. Joh. 4:9; Hepr. 1:5; 5:5; Room. 8:32; Gal. 4:4
[5] Matt. 8:20; Mark 2:10; Luuk. 5:24; Joh. 1:51
[6] Jes. 43:11-12
[7] Fil. 2:9-11; Tiit. 2:13; 2. Piet. 1:1; 1. Joh. 5:20
[8] Luuk.1:35; Joh.14:16; Matt. 28:19; 2. Kor. 13:13
[9] 1. Tim. 2:5
[10] Hepr. 2:12, 17–18
[11] Hepr. 4:15
[12] Hepr. 7:24–28
[13] Joh. 3:16
[14] 2. Kor. 5:21 (KR 1938)
[15] 2. Kor. 5:19; Hepr. 10:12
[16] Room. 4:25
[17] Apt. 2:24; 1. Kor. 15:55
[18] 1. Kor. 15:12–28
[19] Hepr. 1:3
[20] Joh. 14:16–18