SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Helluntaiherätyksen maailmankonferenssi 2025 – Go & Make ja The Send yhteistyöhön

Helluntaiherätyksen maailmankonferenssi 2025 – Go & Make ja The Send yhteistyöhön

Helluntaiherätyksen maailmankonferenssin järjestäjät ja The Send -liike ovat iloisia ilmoittaessaan yhteistyöstään, joka tuo voimakkaan lähetyspainotuksen Helsingin Jäähalliin kesäkuussa 2025.  Helluntaiherätyksen maailmankonferenssi, joka järjestetään...
Helluntaikirkon kotisivu-uudistus julkistettu

Helluntaikirkon kotisivu-uudistus julkistettu

Helluntaikirkon uusien kotisivujen ensimmäinen vaihe on julkistettu. Uusien kotisivujen tavoite on Helluntaikirkon esittelyn ohella avata ikkuna koko Helluntailiikkeeseen. — Helluntaikirkon sivusto on entistä useammin se ensimmäinen osoite, josta etsitään tietoa...
Työntekijän valtakirjan perehdytys-, turva- ja vihkikoulutukset keväällä 2024

Työntekijän valtakirjan perehdytys-, turva- ja vihkikoulutukset keväällä 2024

Kun työntekijän valtakirjaa haetaan ensimmäistä kertaa, tulee vähintään käydä yleinen valtakirjan perehdytyskoulutus ja turvakoulutus. Helluntaiseurakunnat ja HYRY-yhteisöt voivat hakea työntekijöilleen työntekijän valtakirjaa. Koulutukset järjestää Suomen...
Valtakirjojen uusiminen ja täydennyskoulutus 23.9.2024

Valtakirjojen uusiminen ja täydennyskoulutus 23.9.2024

Valtakirjan täydennyskoulutus sen uusimiseksi on maanantaina 23.9.2024 klo 10.00–15.00 ZOOM-etäyhteydellä. Työntekijöiden valtakirjat ovat olleet käytössä yli viisi vuotta. Ensimmäiset myönnettiin loppuvuodesta 2016, ja vuosi 2017 oli siirtymäkausi, jonka aikana...
NextGen-konferenssi 24.–25.5.2024

NextGen-konferenssi 24.–25.5.2024

NextGen-konferenssi on valtakunnallinen tapahtuma kaikille seurakuntien lapsi-, varkki-, nuoriso- ja koulutyöntekijöille. Konferenssi rakentaa siltoja eri työmuotojen välille, sytyttää ja innostaa yhteisestä näystä ja antaa työkaluja työhön lasten ja nuorten parissa....

Olemme lomalla 21.12.2023–7.1.2024

Helluntaikirkon toimisto ja henkilöstö on lomalla 21.12.2023–7.1.2024. Toivotamme hyvää joulua ja uutta vuotta!