KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

NextGen – yhteinen ääni lasten ja nuorten puolesta

Suomessa asuu noin 1 030 000 alaikäistä. Se tarkoittaa, että väestöstämme noin 19 prosenttia on lapsia tai nuoria. Aika monta alaikäistä, joille kertoa rakastavasta Jumalasta. Suomen reilu miljoona lasta ja nuorta voivat vaihtelevasti.

Vuoden 2023 kouluterveyskyselyn mukaan suurin osa vastaajista kertoo olevansa tyytyväisiä elämäänsä ja pitävänsä koulunkäynnistä. Toisaalta viikoittain koetun koulukiusaamisen määrä on kasvanut entisestään, usea nuori kokee jatkuvaa yksinäisyyttä, ja noin kolmannes toisella asteella opiskelevista tytöistä kertoi kokevansa vaikeaa ahdistuneisuutta.

Suomessa elää siis reilu miljoona alaikäistä, joiden hyvinvointi on polarisoitunutta. Nämä lapset ja nuoret elävät erilaisissa ympäristöissä: kaupungeissa, maaseudulla, erilaisissa perheissä ja erilaisten tukiverkkojen ympäröiminä. He elävät myös erilaisten ja erikokoisten seurakuntien vaikutusalueilla.

Jokainen näistä lapsista ja nuorista kokee merkittäviä siirtymiä elämänsä aikana. He siirtyvät varhaiskasvatuksesta peruskouluun, alakoulusta yläkouluun ja sieltä edelleen jatko-opintoihin. Monesti jatko-opintoihin liittyy myös siirtymä paikkakunnalta toiselle.

Miten tämä kaikki liittyy meihin helluntailaisiin? Paljonkin! Haluamme olla liike, joka tavoittaa jokaisen lapsen ja nuoren ikään, hyvinvointiin tai alueeseen katsomatta.

Siinä missä Suomen alaikäiset elävät eri olosuhteissa, myös helluntailiikkeen lapsi-, nuoriso- ja koulutyöntekijät työskentelevät monissa eri ympäristöissä. Osa tekee työtään suurten kaupunkien suurissa seurakunnissa, osa taas työskentelee pienemmän joukon keskellä. Osan työsuhde seurakuntaan on kokoaikainen, osa tekee työtä oman toimen ohella.

Haluamme olla liike, joka tavoittaa jokaisen lapsen ja nuoren.

Kaikkia meitä yhdistää kuitenkin yhteinen rakkaus tulevaa sukupolvea ja Jeesusta kohtaan. Me haluamme olla kohtaamassa jokaista Suomen alaikäistä. Me haluamme olla rakentamassa turvallisia siirtymiä niin lapsityöstä nuorisotyöhön kuin kotiseurakunnasta opiskelupaikkakunnan seurakuntaan. Me kaikki, työmuotoon, työsuhteeseen tai seurakunnan kokoon katsomatta, haluamme olla korottamassa yhteistä ääntä tulevan sukupolven puolesta.

Tästä syystä viime syksynä Iso Kirja -opiston nuorisotoiminnoissa laitettiin alulle valtakunnallisen lapsi- ja nuorisotyön rakennemuutos, jonka tavoitteena on yhdistää samaa näkyä kantavat lapsi-, koulu- ja nuorisotyöntekijät.

Uusi valtakunnallinen lapsi-, koulu- ja nuorisotyön tiimi on nimeltään NextGen-johtoryhmä. Ryhmän tavoitteena on tiedottaa, tukea ja varustaa tulevan sukupolven kanssa työskenteleviä. Haluamme olla tekemässä yhteistä työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääntymisen ja onnistuneiden siirtymien eteen. Haluamme olla mahdollistamassa sitä, että mahdollisimman moni Suomen lapsista ja nuorista voisi oppia tuntemaan rakastavan Jumalan.

Rukouksemme on, että me kaikki helluntailiikkeen lapsi-, koulu- ja nuorisotyötä tekevät voisimme korottaa yhteisen äänen Suomen reilun miljoonan alaikäisen puolesta.

Niina Männistö

Kirjoittaja on NextGen-johtoryhmän puheenjohtaja, IK-opiston nuorisotoimintojen koordinaattorin sijainen ja Alajärven helluntaiseurakunnan lapsi- ja nuorisotyöntekijä.
Kirjoitus on julkaistu 10.3.2024 RV-lehden Näkökulma-kirjoituksena.

Lue myös: NextGen-konferenssi 24.25.5.2024 Tampereella ja NextGen-päivä seurakunnan johdolle 25.5.2024 Tampereella