KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

”Elämäni on ihme” – Nico-Matti Ylä-Soininmäki on kiitollinen elämästään, joka on todiste Jumalan ihmeitä tekevästä voimasta

Työskentelen kehitysvammaisten perhehoitajana Virtain Kotalassa. Vapaa-ajalla kiertelen evankelistaystäväni kanssa yhteiskristillisiä hengellisiä tilaisuuksia myös kodeissa. Säestän musiikkia cajon-rummullani, jonka soittamiseen koen saaneeni Jumalalta lahjan.

Elämässäni tapahtui ihme, kun olin pienenä keskosvauvana toistamiseen hoidettavana sairaalassa aivokalvontulehduksen takia. Sain parhaan lääkityksen ja olin hengityskoneessa, mutta elintoimintoni alkoivat silti heiketä. Äitini kertoi, että häntä valmistettiin luopumaan lapsestaan, sillä olin jo alkanut muuttua elottoman väriseksi. Hoitajat irrottivat minut elintoimintoja ylläpitävistä laitteista ja jättivät minut keskoskaappiin niin sanotusti jäähtymään.

Rukouksen voima tuli todistetuksi, kun äitini juoksi hädissään soittamaan esirukousapua saarnaaja Matti Takalalta. Rukouksen aikana Jumala antoi äidilleni rauhan. Osastolla hoitaja kertoi, että olinkin alkanut yllättäen hengittää itse. Lääkäri oli jo ehtinyt todeta minut kuolleeksi, mutta joutui tunnustamaan, että oli tapahtunut ihme.

Aivoistani löytyi tutkimuksissa vaurioitunut kohta, mutta senkin Jumala lääkärien ihmeeksi paransi. Kaikesta tästä on painettu evankeliointiin tarkoitettu lentolehtinen sekä tehty kotisivut: www.ylosnoussut.fi.

Jeesus merkitsee minulle Herraa, sieluni pelastajaa ja lunastajaa, jonka varassa elämäni on turvassa. Haluan noudattaa hänen tahtoaan ja olla kuuliainen Raamatun sanalle sillä ymmärryksellä, joka minulla on.

Pyrin kohti voittopalkintoa, ikuista elämää kirkkauden maassa sitten kun elämä täällä maan päällä päättyy.

Tärkeintä elämässäni on palvella Herraani häneltä saamassani kutsumuksessa, jonka takia Jumala herätti minut kuolemasta kolmekymmentäviisi vuotta sitten. Tehtäväni on tällä hetkellä hengellisen musiikin säestäminen ja Jumalan teoista kertominen.

Kirjoittaja Kirsi-Klaudia Kangas | julkaistu RV-lehdessä 5.4.2024 | kuva: Kirsi-Klaudia Kangas