KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

”Ei pöllömpää hommaa” – Lohjan Helluntaiseurakunnan pastori Aleksi aloitti työnsä aprillipäivänä, mutta on silti vakavissaan

Seurakuntamme historian alkuaikoina paikalliset ja muualta tulleet uskovat julistivat evankeliumia ja pitivät kokouksia kodeissa sekä telttamajojen suojissa. Vuonna 1950 perustettiin virallisesti Lohjan helluntaiseurakunta, ja nykyään jäseniä on noin 200.

Seurakunnan nykyinen pastori Aleksi Oksanen aloitti työnsä seurakunnassa viime aprillipäivänä [2023], mutta on kuitenkin ihan vakavissaan liikkeellä.

Lohjalla on tällä hetkellä erittäin hyvä yhteys eri kristillisten seurakuntien kesken.

Tammikuussa usean seurakunnan kanssa yhdessä järjestetty Jippii-lähetysmusikaali oli huikea, ja katsojia, varsinkin lapsia, oli paljon!

Diakonia ja etenkin ruokajako on lähellä sydäntämme. Tiimi toimii ja tekee hienoa työtä pitkin viikkoa Terttu-diakonin johdolla. Hartaushetki ennen ruokajakoa on osallistujamäärältään viikon suosituin tilaisuus.

Mielenkiintoisin paikka kirkkorakennuksessa on sen päädystä löytyvä palaveri-pyhäkoulu-neuvottelu-päiväpiiri-kerhotila. Kaikki yhdessä ja samassa huoneessa!

Tuemme varoin ja rukouksin lähetystyötä, jota tehdään muun muassa Virossa, Latviassa ja Ugandassa. Lisäksi osallistumme erilaisiin lähetystyötä tukeviin kampanjoihin.

Meitä haastavat uuden, nuoren sukupolven tavoittaminen sekä monen nuoren seurakuntalaisen lähtö opiskelujen ja töiden perässä muualle Suomeen.

Iloista naurua aiheutti viimeksi se, kun pastori oli vienyt aamulla poikansa päiväkotiin ja vanhempi poika oli huutanut kovaan ääneen, että isän pitää viedä kaikille terveiset seurakuntaan. Pastori toimitti perille terveiset, jotka otettiin vastaan iloisesti nauraen.

Haluamme vielä nähdä, että armolahjat toimisivat aktiivisesti seurakuntaperheemme keskellä ja että ilosanoma Jeesuksesta koskettaisi ihmisiä, joille Jeesus ja seurakunta-asiat ovat etäisiä ja vieraita.

Kysymyksiin vastasi pastori Aleksi Oksanen. / Toim. Milla Löfman, Onni Haapala. / Haastattelu on julkaistu 8.2.2024 RV-lehdessä.

 

Ei pöllömpää hommaa, toteaa pöllöksi pukeutunut Aleksi Oksanen pastorintyöstään Eliel-poika sylissään Jippii-lähetysmusikaali-tapahtumassa. Kuva: Helena Oksanen.