KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Helluntailiikkeen Käsi kädessä -toiminta täyttää 20 vuotta

Vuonna 2004 Turun Helluntaiseurakunta aloitti toimintamuodon, jollaista ei mikään helluntaiseurakunta koko Suomessa ollut ennen kokeillut. Kohderyhmänä olivat erityisesti kehitysvammaiset nuoret ja aikuiset. Toiminnan perustaja Pirjo Kuusisto oli unelmoinut vammaisille suunnatusta hengellisestä työstä jo useamman vuoden. Hän puhui unelmastaan monelle ihmiselle, mutta ei löytänyt ketään, joka olisi halunnut ottaa työn vetovastuuta. Lopulta, kun asia ei jättänyt häntä rauhaan, hän laittoi itse sähköpostia seurakunnan silloiselle paimenelle, Taisto Toivolalle. Asia käsiteltiin heti vanhimmistossa ja jo parin päivän päästä tuli viesti: ”Työ alkakoon!”

Aluksi ei ollut mitään käsitystä siitä, mitä, missä, milloin ja miten. Pirjo tunsi muutamia ihmisiä, jotka olivat tehneet työtä vammaisten parissa, ja kutsui heitä kokoon suunnittelemaan toimintaa. Uutta toimintamuotoa ei ollut helppo aloittaa, vaan kaikessa tarvittiin Jumalan viisautta ja apua. Pirjo kertoo, että johdatusta on usein etsitty rukouksin ja kyynelin. Työ sai nimekseen Käsi kädessä, ja sille perustettiin omat kotisivut osoitteeseen www.kasikadessa.net. Nykyisin toiminnalla on myös oma logo sekä omat T-paidat.

Tänä päivänä toiminta on vakiintunut paitsi Turkuun, myös muille paikkakunnille ja jopa Suomen rajojen ulkopuolelle. Tuolloin 2004 sellainen ei edes käynyt mielessä, vaan toiminta nähtiin aluksi ihan vain paikallisena. Toiminnan laajentuminen on Jumalan suuri ihme, ja edelleen rukoilemme, että se laajenisi uusille paikkakunnille.

Ensimmäinen Valtakunnallinen Käsi kädessä -jumalanpalvelus pidettiin Turussa vuonna 2017. Siitä alkaen niitä on pidetty vuosittain keväisin Käsi kädessä -toimintaa tarjoavilla paikkakunnilla. Tänä vuonna vietetään 20-vuotiaan Käsi kädessä -toiminnan valtakunnallista Käsi kädessä -juhlajumalanpalvelusta Korson helluntaiseurakunnassa 28.4.2024 klo 15. Tervetuloa tilaisuuteen!

Käsi kädessä -leirejä jo 15 vuoden ajan

Niina Nykänen muistelee Käsi kädessä -leiritoiminnan alkuvaiheita:

Vuonna 2008 oli Isossa Kirjassa ensimmäinen Iso Soitto -tapahtuma, johon osallistuimme perheeni kanssa. Ensimmäistä kertaa kävelin pitkin juhannuskonferenssissa tutuksi tulleita teitä pitkin, nyt tyhjää aluetta katsellen. Silloin aivan yllättäen minulle sanottiin: ”Ensi kesänä kävelette täällä leirillä kehitysvammaisten kanssa.” Olin ollut käynnistämässä helluntailiikkeen valtakunnallista vammaistyötä, ja sen yhtenä toiveena oli, että myös kehitysvammaiset pääsisivät Fifteen-leirille samalla tavalla kuin heidän kaverinsa käyvät luterilaisen kirkon rippileirillä.

Tuo minulle sanottu lause oli niin voimakas, että se pakotti toimimaan. Aika leirille oli kypsä ja Jumala johdatti vaivattomasti ympärille ihmisiä, jotka olivat valmiita lähtemään mukaan tälle yhteiselle matkalle. Tuo lause toteutui kirjaimellisesti ja kesällä 2009 oli ensimmäinen Fifty-fifty -leiri yhdessä Fifteen-leirin kanssa, joten 15 kehitysvammaisen nuoren unelma täyttyi ja he pääsivät muiden nuorten tavoin Fifteenille. Leirillä toteutui Raamatun sana pienen pojan eväiden siunaantumisesta, kun annoimme omat pienet lahjamme yhteiseen käyttöön.

Jokaisella leiriläisellä oli oma avustaja, joista suurin osa oli leiriläisten omia vanhempia. Ennalta suunnittelematta leiri toimi vanhemmille myös jonkinlaisena vertaistukena. Leirin aikana vanhemmat kertoivat, kuinka heidän nuorensa olivat osallistuneet lapsena seurakunnan leireille ja pyhäkouluun, mutta iän myötä osallistuminen seurakunnan toimintaan oli yhä haastavampaa. Nuorteniltojen ja jumalanpalvelusten opetus oli monelle kehitysvammaisille liian vaikeaselkoista, ja erilaisuus omanikäisiin korostui. Leirin aikana nuoret kokivat parhaimpana sen, että he saivat viettää aikaa itsensä kaltaisten uskovien nuorten kanssa. Leirin aikana ja sen jälkeen saimme todistuksia siitä, kuinka nuorten oma usko oli vahvistunut, ja he pääsivät uskon tiellä eteenpäin.

Leirin tuoman kokemuksen myötä ja Turun esimerkin rohkaisemana päätimme pääkaupunkiseudulla asuvien vanhempien kanssa käynnistää Käsi kädessä -toimintaa myös Helsinkiin. Ensimmäinen tilaisuus oli Helsingin Saalemissa joulukuussa vuonna 2009. Käsi kädessä -iltapäivän ohjelma muodostuu tutuista lauluista, osallistavasta selkokielisestä Raamatun opetuksesta, yhteisestä rukouksesta ja tietenkin ystävien kanssa kahvittelusta. Viime vuosina pääkaupunkiseudun Käsi kädessä -iltapäivät on pidetty Malmin Saalemissa. Lahdessa Käsi kädessä -toiminta alkoi vuonna 2015 ja Porvoossa vuonna 2016. Käsi kädessä -tilaisuuksia järjestetään myös Keuruun Helluntaiseurakunnassa.

Käsi kädessä -toiminta leireineen on todistanut sen, että jokaisella uskovalla on oma tärkeä paikka ja tehtävä Kristuksen ruumiissa. Kehitysvammaisten iloisessa ja välittömässä joukossa on voimallisia esirukoilijoita, evankelistoja ja lähimmäisenrakkauden osoittajia. Käsi kädessä -toiminta on yhdistänyt seurakuntien uskovia kehitysvammaisia nuoria ja aikuisia yli kirkkokuntarajojen. Isona ilonaiheena ovat myös ne kehitysvammaiset, jotka ovat tulleet tämän toiminnan kautta uskoon! Evankeliumi tulee julistaa kaikille luoduille (Mark.16:15).

Tekstin kirjoittajat: Pirjo Kuusisto ja Niina Nykänen
Tekstin muokkaajat: Ritva Haasanen ja Marjukka Anttila

Helluntailiikkeen Juhannuskonferenssissa, jonka teema vuonna 2024 on Rohkea usko, on perjantaina 21.6.2024 Hyvällä Sydämellä -missiojuhla kello 19.00–20.30 Juhlateltassa. Esillä on Helluntaikirkon diakoniatyö; mukana myös Käsi kädessä -työ. Tapahtuman tuottaja on Helluntaikirkon Hyvä Sanoma -missiopalvelut.

Lisätietoja helluntaiseurakuntien kehitysvammaistyöstä