KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

”Isä, anna heille anteeksi!”

Pääsiäinen on yksi kristittyjen keskeisimmistä juhla-ajoista. Sen sanoma on koko kristinuskon ydin ja kertoo Jumalan rakkaudesta ihmiskuntaa kohtaan. Pääsiäisen tapahtumissa kiteytyy Jumalan Kristuksessa suorittama sovitus, jonka kautta anteeksianto ja anteeksi saaminen tulevat mahdollisiksi. Kristilliseen pääsiäisen viettoon liittyy läheisesti hiljentyminen ja Jumalan läheisyyden etsintä, johon voimme yhdistää myös Raamatun tapahtumien lukemista.

Luukkaan evankeliumissa kerrotaan, kuinka pitkäperjantaina aamupäivällä ihmisiä oli saapunut paikalle, ”jota kutsutaan Pääkalloksi”. Se sijaitsi kaupungin ulkopuolella ja oli rikollisten ja pahantekijöiden teloituspaikka. Siellä Jeesus ristiinnaulittiin yhdessä kahden pahantekijän kanssa. Kansaa oli kokoontunut paikalle runsaasti. Osa heistä pilkkasi Jeesusta monin tavoin. Ristin juurella teloitusosaston sotilaat jakoivat keskenään Jeesuksen omaisuutta heittämällä siitä arpaa. Harva paikallaolija tiesi tai ymmärsi, että Jeesus oli ristillä siksi, että hän oli antanut itsensä puhtaasti vapaaehtoisena uhrina.

Katsellessaan ympärillään olevia ihmisiä Jeesus avasi suunsa ja sanoi: ”Isä, anna heille anteeksi — —.” Hänen sanojensa kohderyhmänä saattoivat hyvinkin olla sotilaat, jotka vain toteuttivat saamansa käskyn. He eivät todennäköisesti ymmärtäneet tekonsa syvempää merkitystä. Samaa ei kuitenkaan varmasti voi soveltaa kaikkiin läsnäolleisiin, varsinkaan niihin juutalaisiin, jotka olivat tavoitelleet Jeesuksen kuolemaa.

Jeesus oli rakkauden kaikkein korkein ja täydellisyyden ilmentymä.

Jeesuksen rukous on sopiva huipennus hänen myötätuntoiselle elämälleen. Hän oli koko maanpäällisen palvelutyönsä ajan uskollinen anteeksi antamisen edustaja ja harjoittaja. ”Isä, anna heille anteeksi — —” on todiste hänen syyttömyydestään ja oikeudenmukaisuudestaan. Hän ei koskaan ottanut huomioon vihollistensa häikäilemättömyyttä. Jeesus rukoili anteeksiantoa juuri niille, jotka asettivat hänet ristille, kääntäen näin kostoa tavoittelevien kaltoin kohdeltujen normit päinvastaisiksi. Hän kuoli sovitusuhrina, jotta Jumala voisi antaa syntisille anteeksi, ja siksi hän pyysi Isän anteeksiantoa jopa murhaajiaan kohtaan. Tämä Jeesuksen anteeksiantava vetoomus kiteyttää sen rakkauden, joka hänessä oli. Jeesus ei ollut vain rakkauden lähde, vaan myös sen kaikkein korkein ja täydellisin ilmentymä.

Jokaisen uskovan elämässä on vaikeita hetkiä, jolloin ahdistus ja tuska valtaavat sydämen. Jeesuksen Golgatalla lausumista sanoista voimme oppia, että meillä on pääsy taivaallisen Isän luo, joka auttaa meitä inhimillisten tragedioidemme keskelIä. Sanat kehottavat meitä luottamaan Jumalaan, joka ymmärtää ja kuulee meitä. Jeesuksen sanat ”Isä, anna heille anteeksi — —” muistuttavat meitä Jumalan armosta ja rakkaudesta. Ne rohkaisevat meitä kohti anteeksiantoa ja sovintoa Jumalan ja lähimmäisemme kanssa.

Kauko Uusila

Kirjoittaja on Oulun helluntaiseurakunnan johtava pastori ja Helluntaikirkon johtaja.

Kirjoitus on julkaistu 22.3.2024 RV-lehden pääkirjoituksena (nro 12–13). Kuva: Veera Haapalahti.