KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

”Nuorten pahoinvointi huolestuttaa” – nuorisotyöntekijä Noora Suvorova pyrkii siihen, että hänellä on arjessa aina aikaa pysähtyä kohtaamaan nuoria

30.11.2023 | Mira Kariluoto 

Ystäväni kuvailevat minua ehkä sanoilla rauhallinen kuuntelija tai iloinen höpöttäjä. Rakastan syvällisiä keskusteluja ja kahvittelua ystävien kanssa. Kahvin ja Jeesuksen kanssa on parannettu maailmaa monen monta kertaa. 

Perheeseeni kuuluu aviomieheni Ivan. Lapsuudenperheeseeni kuuluvat äiti, isä, isosisko ja pikkuveli. 

Koulutukseltani olen ympäristöteknologian insinööri. Jumala kuitenkin johti minut seurakuntaan nuorisotyöhön. Tykkään ajatella Jumalan nähneen, että seurakunnassa tarvittiin tätä insinööriä. 

Arvostan aitoutta ja rehellisyyttä. Arvostan ihmisiä, joilla on aikaa toisille ja joista Jumalan armo näkyy ja kuuluu. 

Parasta työssäni on nuorten opetuslapseuttaminen. Elämän jakaminen, keskustelu ja yhdessä rukoilu nuorten kanssa on huippua. 

Vastapainoa työhön saan kaikenlaisesta luovasta harrastelusta ja käsitöistä. Introverttina tykkään sosiaalisen työn vastapainoksi myös rentoutua itsekseni vaikkapa pitkällä juoksulenkillä. Myös musiikki on ollut rakas harrastus jo lapsesta asti. 

Nuorten kohtaamiseen tarvitaan meitä jokaista: mummoja, vaareja, siskoja, veljiä ja hengellisiä vanhempia. Nuoret tarvitsevat aitoa kohtaamista, aikaa ja välittämistä. 

Minua huolestuttaa nuorten pahoinvointi. Ahdistus, toivottomuus, yksinäisyys ja masennus lisääntyvät täällä maailman onnellisimmassa maassa. Mitä me kristityt voisimme tehdä asian eteen? 

Kotikaupungissani Mikkelissä kannattaa käydä, koska savolaisilla on leppoisa elämänasenne ja luonto Saimaan rannalla on kaunis. Ja tietenkin täällä on rakas kotiseurakunta, jossa olen saanut olla jo 12 vuotta. Muutin Mikkeliin nuorena, ja seurakunta tuntui heti lämminhenkiseltä kodilta. 

Toivoisin, että kaikki saisivat oppia tuntemaan Jeesuksen ja että uskaltaisin itse rohkeasti olla Jeesuksen seuraaja sekä opettaa nuoria radikaalisti rakastamaan ihmisiä Jeesukselle. 

Jeesus on minun ja sinun ainoa tie taivaaseen Isän luo. Jeesus on totuus. Jeesus on elämä.

Mikkelin helluntaiseurakunnan nuorisotyöntekijänä toimivan Noora Suvorovan mielestä hänen työssään on parasta saada kannustaa nuoria elämään rohkeasti Jeesuksen seuraajina.

Kirjoittaja Mira Kariluoto / julkaistu 30.11.2023 RV-lehdessä / kuva Ivan Suvorov