KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Arvoisa joukkuetoveri

Sydämellinen joulutervehdys!

On hienoa hiljentyä jouluun sekä tehdä pientä yhteenvetoa kuluneesta vuodesta. Meillä on aihetta kiittää ja iloita. Muutosprosessi, jossa Helluntaikirkkona olemme, on jo kantanut hyvää hedelmää. Voimavaramme ovat kasvaneet, ja yhteistyömme on laajentunut. Olemme voineet tukea ja palvella seurakuntia entistä laajemmin ja monipuolisemmin. Niin ikään herätysliikkeemme Valloittava seurakunta -strategia on edistynyt.

Yhteyttä ja yhteistyötä tarvitaan jatkossakin. Koko yhteiskunta tuntuu olevan yhtä suurta muutosta ja epätietoisuutta tulevaisuudesta. Seurakuntia ja kristillistä arvomaailmaa haastetaan voimakkaasti monin eri tavoin. Samalla voimme todeta, että aikamme kipeästi tarvitsee muuttavaa ja todeksi elettyä evankeliumia.

Nykyisten ja uusien haasteiden keskellä meidän on kiinnityttävä entistä lujemmin Jumalan Sanaan ja Pyhän Hengen voimaan. Meillä on myös toisemme. Helluntaikirkon toimintamuotojen ja vastuuryhmien edustajina muodostamme sekä verkoston että joukkueen. Meidän tavoitteemme on auttaa seurakuntia kasvamaan ja loistamaan, ja siinä tarvitaan meitä jokaista myös ensi vuonna!

Kiitos työpanoksestasi Helluntaikirkon ”joukkueessa”.

Rauhallista ja siunattua joulua sekä onnistumista ja iloa vuodelle 2024!

Esko Matikainen
Toiminnanjohtaja

Janne Lahti
Missiopalvelujen johtaja

Lähetimme sinulle tekstiviestillä henkilökohtaisen lahjakoodin, jolla saat Ajassa-palvelun materiaalin maksutta käyttöösi yhden kuukauden ajaksi.
Ajassa-puhelinsovelluksen latausohjeet löydät alla olevasta linkistä: 

Onnistumme yhdessä – Helluntaikirkon verkostopäivät 9.–10.2.2024

Helluntaikirkon verkostopäivät järjestetään IK-opistolla Keuruulla 9.–10.2.2024. Päivien teemana on Onnistumme yhdessä.