KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Joulun sanoma ei kehota ihmistä vain piristymään ja kokoamaan itsensä kyetäkseen tekemään maailmasta paremman paikan. Raamattu ei myöskään ohjaa välinpitämättömyyteen ihmiskunnan pimeyttä kohtaan. Se ohjaa vastustamaan sitä, mutta ei koskaan vahvista illuusiota, jonka mukaan voisimme itse voittaa pimeyden. 

Aito kristinusko ei ole samaa mieltä sellaisen optimismin kanssa, joka sanoo, että ”kyllä me osaamme ongelmamme korjata, jos vain yritämme tarpeeksi”. Se ei yhdy myöskään pessimismiin, joka näkee tulevaisuudessa pelkkää pimeyttä ja dystopiaa. 

Kristinuskon sanoma on, että vaikka asiat ovat todella huonosti, on olemassa toivoa. Joulun sanoma on, että kuoleman varjon maassa asuville loistaa valkeus. On tärkeää huomata, mistä tuo valo tulee. Se ei nouse maailmasta, vaan se loistaa maailmaan. Se tulee ulkopuolelta. Valo tulee näkyvän maailman ulkopuolelta, ja hän on Jeesus itse, joka tuli ihmiseksi pimeyden keskelle. 

Jos aurinko pimenisi, me jäätyisimme. Aurinko ylläpitää elämää maan päällä. Mutta auringonkin yläpuolella on joku kirkkaampi. Raamattu sanoo, että Jumalassa me elämme ja liikumme ja olemme. Olemme olemassa vain, koska hän kannattelee meitä joka hetki. Kadotettuaan alkuperäisen, täyden yhteyden Jumalaan paratiisissa ihminen lopulta kuolee. Sitä ennen hän elää jo hengellisesti kuolleena, ilman tarkoitusta ja toivoa, häpeän ja kuoleman alaisena, kykenemättä muuttamaan tilaansa tai itseään. Mutta kun valo Kristuksen kasvoista loistaa ihmisen sydämeen, kaikki muuttuu. 

Valo näyttää meille totuuden ja todellisuuden. Ajatpa autoa, pyöräilet tai kävelet pimeässä, lopulta kolaroit. Miksi? Valo paljastaa asioiden todellisen tilan, ja ilman valoa emme kykene ohjaamaan itseämme turvallisesti. Sama koskee totuudessa vaeltamista. Jumala on kaiken totuuden lähde, myös luonnolliselle mielellemme. Ihmisen ymmärrys voi toimia vain hänen kauttaan, ja vain Jumalan sanan kautta ihminen voi todella ymmärtää, kuka on ja millaisessa tilassa elää. 

Valo on kaunista ja tuo kauneuden esiin. Valo itsessäänkin antaa iloa. Valon puute aiheuttaa tutkitusti mielen ongelmia ja masennusta. Tämä näkyy myös Suomessa. Me tarvitsemme valon tuomaa iloa. Jumala on kaiken kauniin ja iloa tuottavan lähde. 

Kirkkoisä Augustinus totesi, että ihmisen sydän on levoton, kunnes se löytää levon Jumalassa. Hänen mukaansa ihmisen iloitessa mistä tahansa Jumala on tuon ilon todellinen lähde. Aidosti iloa tuottavat asiat ovat Jumalasta. Niissä näkyy hänen kätensä jälki, kuten joulussakin, jos sen keskipisteessä on joulun todellinen ja kirkkain valo, Herra Jeesus Kristus itse. 

Petri Mäkilä 

Kirjoittaja on Espoon helluntaiseurakunnan johtava pastori.

Kirjoitus on julkaistu Ristin Voitto -lehdessä 12.12.2023.