KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Me olemme lähetyskenttä

Tämä pääkirjoitus on kärjistetty arvio siitä, mitä tilastot pahimmillaan ennustavat Suomen helluntailiikkeelle. Me olemme lähetyskenttä joka tapauksessa. 

Vuoden 2015 pakolaiskriisin aikaan monet totesivat virheellisesti: ”Lähetyskenttä on tullut luoksemme.” Tilastot osoittavat, että Suomi ei ole enää kristillinen maa. Nouseva sukupolvi, 16–29-vuotiaat, kuuluvat maailman vähiten saavutettujen kansanryhmien tai niiden osien joukkoon. 

Maallistuminen etenee Suomessa. Nousevasta sukupolvesta enää alle 15 prosenttia uskoo kristinuskon Jumalaan ja vähän suurempi määrä muihin henkioppeihin. Kaikenlainen jumalausko persoonallisesta jumaluudesta korkeimpaan voimaan on Euroopassa hiipunut. Yli puolet väestöstä on jo ateisteja, agnostikkoja tai uskonnottomia. Eurooppa on entinen kristillinen maanosa. Uususkonnollisuuskaan ei korvaa materiaalisiin arvoihin ja tietokäsitykseen kytkettyä maallistumista. 

Suomen helluntailaisuudella on enää lyhyt elinvoimaisuuden ajanjakso edessään, jos jatkamme samaan tapaan. Olemme hiipuneet jo prosenttiliikkeestä prosentin murto-osiin. Ensimmäiset suurista ikäluokista lähestyvät jo 80 vuoden ikää, ja heidän kuollessaan helluntailiike kutistuu varovaisestikin arvioiden yli 10 000 ihmisellä.

Nykyisten kastetilastojen mukaan seuraavan kymmenen vuoden aikana kastamme maksimissaan reilut 5 000 ihmistä. Tämä ei korvaa poistuvaa väestöä. Luterilainen kirkkokin on luisumassa vähemmistökirkoksi kaikkialla Suomessa ja on jo sitä pääkaupunkiseudulla. 

Eurooppa on entinen kristillinen maanosa.

Missiologit näkevät, että afrikkalaisten ja latinalaisamerikkalaisten maahanmuuttajien diasporakristillisyys ja -kirkot korvaavat perinteisen länsimaalaisen kristillisyyden sekä mahdollisesti kiinalaisten kristittyjen joukko. Ensimmäinen sukupolvi diasporakristillisyyttä ei kykene saavuttamaan paikallista väestöä, koska heillä on vaikeuksia sopeutua valtakulttuurin vaatimuksiin muun muassa lyhyemmistä jumalanpalveluksista ja ihmissuhdekeskeisestä evankelioinnista.   

Suomen herätyskristillisyyden korvaa hiljalleen maahanmuuttajien diasporakristillisyys, joka alkaa saavuttaa myös syntyperäisiä suomalaisia kahden tai kolmen sukupolven päästä. Siihen mennessä valtaosa suomalaisesta helluntailaisuudesta on vain historian muisto. 

Helluntaiseurakuntien on herättävä näkemään nyt todellinen tilanne. Viiden vuoden päästä on liian myöhäistä. Meidän on opittava nopeasti pioneeriseurakunniksi, jotka alkavat tehdä tavoittavaa lähetystyötä Suomi-nimisellä lähetyskentällä. Suomen Helluntaikirkon strategiassa tätä kutsutaan ajatuksella ”Olemme missionaalinen yhteisö”. 

Esa Hyvönen 

Kirjoittaja on Jyväskylän helluntaiseurakunnan johtaja. 

Julkaistu RV-lehden pääkirjoituksena 26.3.2023

Esa Hyvösen tekemää tilastointia myös tässä artikkelissa: Mitä mittaamme?