KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Vaalimainokset ovat kadonneet ja kampanjat hiljenneet. Äänet on annettu, mutta vaikuttamisen aika ei ole ohi. Meitä ei ole kutsuttu rukoilemaan vain päättäjien valintaprosessin puolesta vaan jatkuvasti kantamaan rukouksin johtoasemiin valittuja.

Muistetaan rukouksin seuraavat neljä vuotta jokaista 200:aa kansanedustajaamme riippumatta siitä, allekirjoitammeko heidän arvojaan vai emme. Kuinka upeaa olisi, jos jokainen Arkadianmäellä saisi tuntea, että maamme kristityt riippumatta seurakuntataustasta ovat hänen esirukoilijoitaan, eivät vastustajiaan.

Voimme välittää, siunata ja rakastaa riippumatta mielipiteistä, voimme kannustaa ammatikseen kritiikin keskellä puurtavia. Jokainen valittu pyrkii tekemään parhaansa omasta näkökulmastaan ja arvomaailmastaan käsin.

 Päättäjien leimaaminen tai nimittely ei kirkasta Kristusta.

Koska vain osaa äänestysnapeista painaa henkilö, jonka ohjenuorana on Raamattu, omat arvomme voivat tulla haastetuiksi myös tämän vaalikauden aikana. Meidän on kristittyinä tärkeää nostaa päämme ja rakentavasti perustella arvopohjaamme lainsäädäntöprosessien aikana. Saamme vaikuttaa ja samalla rakentaa siltoja.

Asioiden pelkkä kauhistelu ja mielestämme epäraamatullisesti toimivien päättäjien leimaaminen tai nimittely esimerkiksi sosiaalisen median foorumeilla eivät kirkasta Kristusta eivätkä tuo muutosta. Vaikutus on todennäköisesti päinvastainen.

Uskalletaan kohdata erilaiset ihmiset ystävällisesti. Rakennetaan rauhaa, jos se on meistä kiinni. Kristus käski meitä siunaamaan jopa vainoajiamme (puhumaan heistä hyvää). On hyvä kohdella kunnioituksella myös toisin ajattelevia johtajiamme.

Rukous muuttaa asioita. Jumalan edessä vietetty aika aktivoi meitä suuremmat voimat vaikuttamaan maan suuntaan ja ohjaamaan kuninkaiden sydämiä. Rukouksin raivataan tietä yksilöille, joille aukenee ovi olla vaikuttamassa vallan kabineteissa. Rukouksessa tuetaan heitä, jotka arvojen ristitulessa pitävät kiinni raamatullisesta maailmankuvasta. Rukoillen vastaanotetaan näkyä ja ohjausta siitä, mitä tehdä. Jumala voi toimia laajassa mittakaavassa jo yhden oikealla paikalla olevan ihmisen kautta.

Mikä on maamme päättäjän ensimmäinen mielleyhtymä hänen ajatellessaan kristittyjä ja meitä helluntailaisia? Moraalipoliisi? Ahdasmielinen? Vai lämmin, lempeä ja miellyttävä, vaikkakin ajatusmaailmaltaan erilainen? Maan suola on hyvä annostella oikein.

Ylhäältä tuleva viisaus on puhdasta ja pyhää, ja niin se myös rakentaa rauhaa, se on lempeää ja sopuisaa, täynnä armahtavaisuutta ja hyviä hedelmiä. (Jaak. 3:17)

Vaikutetaan ja otetaan kantaa viisaasti.

Kirjoittaja Veera Hug, Aikamedian sisältöjen päätoimittaja

Julkaistu RV-lehden pääkirjoituksena 5.4.2023