KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Helluntaikirkko torjuu sateenkaarikurssin – Pastoreiden tuki Malkuksen hankkeelle hämmensi

Helluntaikirkko ei suosittele sateenkaarijärjestö Malkuksen Voimavaraksi-kurssia eikä siihen liittyviä koulutuksia.

Se on ottanut asiaan kantaa, sillä Seta on nostanut esille vapaakristillisten pastoreiden kurssille antamaa myönteistä palautetta. Malkus on Setan jäsenjärjestö.

Kun kurssi lanseerattiin helmikuussa, sen julkisiin suosittelijoihin lukeutui myös kaksi helluntaipastoria.

Heidän esiintymisensä kurssin nettisivuilla synnytti seurakuntakentässä kyselyä, onko se samalla Helluntaikirkon kannanotto Malkuksen toimintaan.

Malkuksen Voimavaraksi-hanke pyrkii ”hengellisten ja uskonnollistaustaisten sateenkaari-ihmisten” hyvinvoinnin edistämiseen vertaistuen, neuvonnan ja vaikuttamistoiminnan keinoin. Kurssin ja koulutusten tavoitteena on valmentaa uskonyhteisöjen vastuunkantajia sateenkaari-ihmisten kunnioittavaan kohtaamiseen. Yhteisöjen teologisia näkemyksiä ei kyseenalaisteta, hankkeen nettisivuilla vakuutetaan.

Suosittelijana esiintynyt Antti Hirviniemi pyysi nimensä poistamista kurssin nettisivuilta, kun asia oli synnyttänyt hämmennystä hänen kotiseurakunnassaan Turun helluntaiseurakunnassa. Kuopion Tukikohtaseurakunnan pastori Mikko Jokisaari päätyi samaan ratkaisuun saatuaan kriittistä palautetta.

Hirviniemi ja Jokisaari korostavat sitä, että he antoivat suosituksensa yksityishenkilöinä. Antti Hirviniemen mukaan helluntaiseurakunnilla ja Malkuksella on yksi yhteinen tavoite: vähentää ”sateenkaariväen” kokemaa kärsimystä.

– En ottanut kantaa Malkuksen toimintaan vaan suosittelin kurssia, joka mielestäni voisi toimia keskustelun pohjana myös meillä.

Mikko Jokisaaren mukaan helluntaiseurakuntien toiminnoissa saatetaan yhä esimerkiksi kertoa asiattomia vitsejä.

– Näkemyksemme samaa sukupuolta olevien ihmisten välisestä seksistä on selkeä, mutta siinä, miten kohtelemme ihmisiä, on korjattavaa.

– Ymmärrän huolen ihmisten kohtaamisesta, mutta kehittäisin helluntaiseurakuntiemme osaamista liikkeen omista lähtökohdista ja arvopohjasta käsin, Helluntaikirkon johtaja Kauko Uusila toteaa.

Hänen mukaansa Ison Kirjan ja Helluntaikirkon tammikuussa järjestämä Seurakunnat ja seksuaalisuus ajassamme -seminaari oli yksi vastaus tähän tarpeeseen.

– Kaikissa asioissa on hyvä pitää mielessä, että ihmisten kunnioittava kohtaaminen on kristitylle ainut oikea tapa toimia, ja se kumpuaa Raamatusta, Uusila sanoo.

Kirjoittaja Heikki Salmela

Ilmestytnyt RV-lehdessä 18.3.2023