KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Voimakas, energinen, aktiivinen, elävä, liikkuva, muuttuva ja kehittyvä. Tällainen olisi dynaaminen seurakunta. Sen sijaan staattinen seurakunta olisi sanakirjojen mukaan muuttumaton, pysyvä ja tasapainossa oleva, rauhallinen. 

Kumpaa tavoittelemme? Ilmeisesti molempia. Kukaan ei toivo seurakuntaa, joka elää vain hetken tai jota kuvaillaan tasapainottomaksi ja häilyväksi, ei myöskään paikalleen kivettynyttä muuttumiskyvyn menettänyttä seurakuntaa. 

Mistä löytää oikea tasapaino? Se syntyy erilaisten osien yhteisvaikutuksena. Tarvitsemme kipeästi apostolista eteenpäin suuntaavaa näkyä, joka saavuttaa saavuttamattomat ja vie läpi kivuliaatkin rakennemuutokset. Toisaalta tarvitsemme pysyvyyttä luovaa, juurevaa opetusta ja hoitavaa paimenuutta.

Saavatko he tilaa seurakunnissamme vai perustavatko he omia ryhmiään?

Ukrainalaiset ovat tulleet vahvasti Suomen hengelliseen kenttään monia avaimia mukanaan. Näemmekö heidän potentiaalinsa? He edustavat ehkä Euroopan dynaamisinta kristillistä liikettä, jossa riittää variaatioita. Toisten kotiseurakunnissa toivotaan naisten peittävän päänsä jumalanpalveluksessa, toiset tulevat Hillsong-tyyppisistä moderneista seurakunnista. Osa on jo valmentautumassa lähetystyöhön. 

Mihin sijoitamme ukrainalaiset veljemme ja sisaremme? Ovatko he vain avun vastaanottajia vai aktiivisia toimijoita? Saavatko he tilaa seurakunnissamme vai perustavatko he omia ryhmiään, joilla ei ole juuri yhteyttä suomalaisiin? 

Nyt on ratkaisujen hetki. Suurin osa ukrainalaisista ei tunne Jeesusta henkilökohtaisesti. Nyt he ovat avoimia, ja parhaiten evankeliumin heille voi kertoa toinen ukrainalainen. Olemmeko valmiita ottamaan työsuhteeseen suomen kieltä taitamattoman pastorin tai evankelistan? 

Maahanmuuttajat haastavat ja mahdollistavat muutosprosesseja. Helluntaikirkon Verkostopäivillä helmikuussa AoG:n hiljattain Suomeen siirtynyt lähetti Steve Walent käytti mieleenpainuvan puheenvuoron. Hänen vuosikymmenien kokemuksensa Keski-Euroopan seurakunnissa on osoittanut, että ehkäpä tärkein seurakunnan kasvun este on toimintakulttuurin jämähtäminen. Rutiineja toistetaan uskollisesti, mutta mitään uutta ei synny. CBI – Church Basics International on koulutus, jossa paneudutaan seurakunnan terveyteen ja kasvuun, sen ajanmukaisuuteen ja toimivuuteen. 

Tutkin Suomen helluntaiseurakuntien tilastoja. Viime vuosina ehkä noin viidennes seurakunnista on kokenut määrällistä kasvua, suurin osa pienenee. Muitakin elinvoiman mittareita on, eikä määrä aina korvaa laatua, mutta suuntaa tämä huomio kyllä antaa. 

Erityisen vahvaa määrällinen kasvu näyttää olevan niissä seurakunnissa, jotka ovat ottaneet maahanmuuttajat lämpimästi vastaan ja tukevat heidän kasvuaan vastuuseen. Samalla tapahtuu väistämättä toimintakulttuurin muutosta, joka avaa seurakunnan ovia myös suomalaisten, varsinkin nuorempien sukupolvien, suuntaan. 

Tällaisia seurakuntia löytyy ympäri maata. Toisaalta läheskään kaikki ruuhka-Suomen seurakunnat eivät kasva. Vieraskielisten tilasto puolestaan ilmaisee, että maahanmuuttajien määrä lisääntyy kaikkialla. Mahdollisuudet ovat olemassa, kyse on avoimuudesta Pyhän Hengen vaikuttamaan muutokseen. Hengen mieli on elämä – ja rauha (Room. 8:6). 

Juha Lehto 

Kirjoittaja on Suomen Helluntaikirkon monikulttuurisuusasiantuntija. 

RV-lehden Näkökulma-kirjoitus, 15.3.2023