KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Galatian vai Savon seurakunnat? – Alueellinen yhteistyö luo uusia mahdollisuuksia

Paavali lähetti kirjeistään mahdollisesti ensimmäisen Galatian seurakunnille. Ensimmäisessä luvussa hän kertoo muun muassa vierailleensa Syyrian ja Kilikian paikkakunnilla. Tämän jälkeen Paavali jatkaa: ”Olin kuitenkin kasvoiltani tuntematon Juudean seurakunnille.”

Näyttää siltä, että Uuden Testamentin paikallisseurakunnat muodostivat alueellisia yksikköjä, jotka toimivat yhdessä. Myöhemmin Paavali kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään Korintin seurakunnalle (1. Kor. 16:1–2) ohjeita Jerusalemin pyhiä varten tehtävästä varojen keräyksestä. Hän mainitsee: ”Tehkää tekin samoin kuin olen määrännyt Galatian seurakunnille.” Toisessa kirjeessään korinttilaisille hän haastaa Korintin lisäksi muitakin Akhaian maakunnan seurakuntia edelleen samaan rakkaudentyöhön ja viemään sen päätökseen Tituksen johdolla (2. Kor. 8:6), samoin kuin Makedonian köyhät seurakunnat olivat ”antaneet itsensä ennen kaikkea Herralle ja samoin meille” eli Paavalin omalle tiimille (2. Kor. 8:1–5).

Alueellinen paikallisseurakuntien yhteistoiminta ja alueelliset vastuuhenkilöt ovat siis Raamatussa selkeästi nähtävissä. Suomen helluntailiikkeessä on kuitenkin varottu seurakuntia yhdistäviä rakenteita vedoten siihen, että paikallisseurakunta on ainoa Raamatun antama seurakuntaelämän malli. Tämä näkemys on liian kapea ja on rajoittanut ja heikentänyt työtämme herätysliikkeenä. Onneksi on nähtävissä myös uutta ajattelua ja kokeilua. Savon seurakunnat ovat yhdistäneet voimiaan Hyvä Savo ry:n avulla, ja siitä on ollut hyviä kokemuksia. Helluntaikirkko haluaa osaltaan olla tuomassa panostaan alueellisen yhteistyön kehittämiseen ja on palkannut allekirjoittaneen monikulttuurisuusasiantuntijan tehtävän ohessa toukokuun alusta päivän viikossa tätä tehtävää varten.

Jatketaan ja vahvistetaan yhteistyötä – ollaan yhteyksissä,

Juha Lehto
Monikulttuurisuusasiantuntija, Helluntaikirkko
Alueellisen yhteistyön kehittämistehtäviä

Puhumme alueellisesta yhteistyöstä myös Juhannuskonferenssissa 2023. Tule tapaamaan meitä:

  • Missioteltan osastollemme, jossa on erityinen aluetyön piste. Missioteltta on avoinna torstaina klo 14–22 sekä perjantaina ja lauantaina klo 10–22. 
  • Konffa-areenalle perjantaina 23.6. klo 13.10:stä alkaen. Aiheenamme on Seurakuntien alueellinen yhteistyö ja sen uudet mahdollisuudet; Juha Lehto, Janne Lahti, Teemu Kaski, Petri Korhonen ja Petri Linna; Helluntaikirkko.
>> Helluntaikirkon palvelut esillä Juhannuskonferenssissa 2023