KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Lapsi- ja nuorisotyö nousee yhteistyöllä

Näkökulma: Lapsi- ja nuorisotyö nousee yhteistyöllä
Yksittäinen konferenssi ei lapsi- ja nuorisotyön suuntaa muuta, mutta se voi olla hyvä alku, Janne Lahti kirjoittaa.Yksittäinen konferenssi ei lapsi- ja nuorisotyön suuntaa muuta, mutta se voi olla hyvä alku, Janne Lahti kirjoittaa.

[6.6.2023] Toukokuussa järjestetty lapsi- ja nuorisotyön NextGen-konferenssi lisäsi toivoa helluntaiseurakuntien lapsi- ja nuorisotyön kääntymisestä uuteen nousuun. Yhteiseen näky- ja varustautumispäivään kokoontui ennätyksellisesti lähes 200 lapsi-, varkki-, nuoriso- ja koulutyöntyöntekijää. Määrä on merkittävä, sillä useiden vuosien ajan vastaavien päivien osallistujamäärä on ollut muutamia kymmeniä.

Yksittäinen konferenssi ei lapsi- ja nuorisotyön suuntaa muuta, mutta se voi olla hyvä alku. NextGen-konferenssia ja syksyllä käynnistyvää NextGen-onlinekoulutusta on työstetty yhdistetyillä voimavaroilla. Huoli lapsi- ja nuorisotyön tulevaisuudesta on tiivistänyt eri toimijoiden yhteistyötä. NextGen-tiimissä ovat edustettuina muun muassa Ison Kirjan lapsi- ja nuorisotyö, Fida Kids ja Helluntaiseurakuntien Koulupalvelu Helluntaikirkosta.

 Helluntaikirkko rohkaisee seurakuntia lisäämään alueellista yhteistyötä.

Lapsi- ja nuorisotyö ja sen tukeminen tarvitsee yhteistyötä myös seurakunnassa. Tukeminen ei voi olla vain tilan tai rahan antamista. Sen on oltava kokonaisvaltaisempaa, näkyä ja henkilökohtaista kutsumusta vahvistavaa, rinnalla elämistä ja kuorman jakamista. NextGen-konferenssiin kutsuttuja lapsi- ja nuorisotyön tukemisesta vastaavia pastoreita ja vanhimpia oli vielä melko niukasti. Toivottavasti seuraavassa NextGen-konferenssissa heitä on jo enemmän.

Voimavarojen yhdistämisen ja yhteistyön tulisi ohjata entistä enemmän herätysliikkeemme työtä niin paikallisesti, alueellisesti kuin valtakunnallisestikin – eikä vain lapsi- ja nuorisotyössä. Yhteistyöstä on useita yksittäisiä hyviä kokemuksia ja esimerkkejä, mutta mahdollisuudet ovat paljon laajempaan ja tuloksellisempaan yhteistyöhön.

Helluntaiseurakuntien Koulupalvelu on yksi esimerkki siitä, mitä seurakunnat voivat saada yhdessä aikaan. Monilla alueilla seurakunnat ovat palkanneet yhdessä oman koulupastorin, joka auttaa seurakuntien lapsi- ja nuorisotyötä tekemään yhteistyötä koulujen kanssa. Alueellisten koulupastoreiden ohella yhteistyön ansiosta on voitu palkata valtakunnallinen koulutyökoordinaattori Henna Orava, joka jo puolikkaalla työajalla on kyennyt tukemaan koulupastoreita sekä vahvistamaan koulutyötä siellä, missä yhteistä koulutyöntekijää ei vielä ole.

Helluntaikirkko rohkaisee seurakuntia lisäämään alueellista yhteistyötä. Se kokoaa esimerkkejä seurakuntien tekemästä yhteistyöstä, joita esitellään muun muassa Juhannuskonferenssissa sekä herätysliikkeen Syyspäivillä. Niin ikään Helluntaikirkko etsii uusia talous- ja henkilöresursseja seurakuntien alueellista ja valtakunnallista yhteistyötä kehittäville tehtäväpaikoille. Esimerkiksi valtakunnallisessa koulutyössä puoliaikainen koordinaattori ei ehdi vastaamaan kaikkiin vierailukutsuihin.

Lapsi- ja nuorisotyön tukemisessa tarvitaan meitä kaikkia. Rukoile, rohkaise ja anna varoistasi, jotta tuleva sukupolvi voi ottaa sen paikan, jonka Jumala on sille tarkoittanut. Laajalla ja hyvin johdetulla yhteistyöllä tuki kasvaa, on merkityksellistä ja tuottaa hyvän tuloksen.

Janne Lahti
Kirjoittaja on Helluntaikirkon Hyvä Sanoma -palveluiden johtaja.