KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Yhteyden rakennusaineita

Läheinen suhde tarvitsee tuekseen myös rakenteita. Seurakunnallisella tasolla yhteyden tukirakenteita ovat aitoja ihmisten välisiä kohtaamisia mahdollistavat pienryhmät ja palveluryhmät, Pekka Havupalo kirjoittaa.Läheinen suhde tarvitsee tuekseen myös rakenteita. Seurakunnallisella tasolla yhteyden tukirakenteita ovat aitoja ihmisten välisiä kohtaamisia mahdollistavat pienryhmät ja palveluryhmät, Pekka Havupalo kirjoittaa.

20.6.2023 | Seurakunnan ja herätysliikkeen sisäinen yhteys ei synny itsestään. Sillä on aina ollut haastajansa. Jakolinjoja löytyy niin kulttuuristen tekijöiden kuin teologisten käsitystenkin myötä. Siksi yhteys tarvitsee rakentajia ja rakennusaineita.

Jeesukselle hänen seuraajiensa välinen läheinen suhde oli niin merkittävä, että viimeisessä rukouksessaan ennen ristiinnaulitsemistaan hän rukoili yhteyden puolesta moneen kertaan. Näin Jeesus antoi vahvan viestin siitä, että yhteyden luominen ja ylläpitäminen tarvitsevat taakseen määrätietoista rukousta. Olisiko meidänkin syytä nostaa rukous yhteyden puolesta uuteen kukoistukseen?

  Olisiko syytä nostaa rukous yhteyden puolesta uuteen kukoistukseen?

Toinen yhteyden välttämätön ainesosa on rakkaus. Rakkaus taas ei ole ensisijaisesti tunne vaan tahdon päätös. Johannes puhuu ensimmäisessä kirjeessään paljon Jeesukseen uskovien keskinäisestä rakkaudesta. ”Joka rakastaa veljeään, pysyy valossa.” ”Mutta se, joka vihaa veljeään, on pimeydessä.” ”Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta.” Rakkaus ja yhteys ovat Jumalalle syvempiä arvoja kuin teologinen yksimielisyys tai kulttuurinen samankaltaisuus.

Paavali käyttää uskovien yhteydestä termiä Hengen luoma ykseys, jota pitäisi pyrkiä säilyttämään rauhan sitein. Jumalan Hengen työ ihmisessä ulottuu hänen sisimpänsä syvimpään olemukseen, sinne, minne edes ihmisen oma ymmärrys ei yllä. Siksi Hengen yhteys on mahdollista silloinkin, kun mielipiteet, ilmaisut ja tavat poikkeavat toisistaan merkittävästi. Tätä yhteyttä voidaan vaalia valitsemalla arvostelun sijasta menettelytapoja, jotka rakentavat rauhaa.

Läheinen suhde tarvitsee tuekseen myös rakenteita. Seurakunnallisella tasolla yhteyden tukirakenteita ovat aitoja ihmisten välisiä kohtaamisia mahdollistavat pienryhmät ja palveluryhmät. Tarvitsemme Jumalaan keskittymisen lisäksi myös keskittymistä ihmisiin. Haavamme eheytyvät ja tunnetarpeemme täyttyvät, kun matkamme johtaa jatkuvasti lähemmäksi Jumalaa ja lähemmäksi ihmisiä.

Koko herätysliikkeen tasolla yhteyden pääasialliset rakenteet ovat yhteinen lehti, yhteinen lähetystyö, yhteinen raamattukoulutus ja yhteinen Juhannuskonferenssi. Näistä RV-lehti ja Juhannuskonferenssi näkyvät laajimmin koko herätysliikkeelle. Niitä onkin syytä hyödyntää yhteyden ylläpitäjinä.

Helluntaiherätyksen päävastuunkantajien yhteyttä siivittävät vuosittaiset Syyspäivät. Tänä vuonna ne järjestetään Turussa 5.–7.10. teemalla Pidetään huolta. Hienoa olisi, jos jokainen helluntaiseurakunta lähettäisi päiville edes yhden henkilön yhteyden edistämisen näkyvänä merkkinä.

Pekka Havupalo

Kirjoittaja on Turun helluntaiseurakunnan johtaja ja Syyspäivien 2023 valmistelutoimikunnan puheenjohtaja.

Julkaistu RV-printtilehden pääkirjoituksena 23.6.2023