KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Helluntaikirkon kotisivu-uudistus julkistettu

Helluntaikirkon uusien kotisivujen ensimmäinen vaihe on julkistettu. Uusien kotisivujen tavoite on Helluntaikirkon esittelyn ohella avata ikkuna koko Helluntailiikkeeseen.

— Helluntaikirkon sivusto on entistä useammin se ensimmäinen osoite, josta etsitään tietoa helluntailiikkeestä. Helluntaikirkon kokoavaa roolia on peräänkuulutettu myös liikkeen työntekijöiden ja valtakunnallisten toimijoiden strategiakeskusteluissa ja palautteissa, joten oli luontevaa ottaa se huomioon kotisivujen suunnittelussa, toteaa Helluntaikirkon toiminnanjohtaja Esko Matikainen.

Vaiheittain valmista

Laajan kokonaisuuden takia sivusto on päätetty toteuttaa ja julkistaa useammassa vaiheessa. Pelkästään Helluntaikirkolle siirtyneiden Hyvä Sanoma ry:n toimintojen viestintä- ja varainhankintatarve muodostavat merkittävän kokonaisuuden. Niin ikään helluntaiseurakuntien yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen (HYRY) linkitys sivustoihin ei tule valmiiksi ensimmäisessä vaiheessa, vaan edellyttää vielä tarkennuksia ja hiontaa yhteisöjen kanssa.

Seuraaviin vaiheisiin liittyvät muun muassa nykyisten sisältöjen päivitykset, sivuston eri kieliversiot, työntekijöille suunnattujen intrasivujen uudistaminen sekä niin sanottujen multisite-sivustoratkaisua esimerkiksi Kuurojen työlle, Koulupalvelulle ja Käsi kädessä -toiminnalle.

Yhteistyöalueet

Kotisivujen uutuutena voidaan pitää Helluntailiikkeen yhteistyöalueiden esittelyä. Vastaavaa ei ole aiemmin ollut esillä. Yhteistyöalueiden esittelemisellä Helluntaikirkko haluaa edistää helluntaiseurakuntien alueellista yhteyttä ja yhteistyötä. Niin ikään alueellisen yhteistyön kehittyminen on tärkeä tavoite helluntaiseurakuntien Valloittava seurakunta -strategiassa.

Seuraavissa vaiheissa julkaistaan myös viestintää liittyviä uutuuksia.

Kesäksi valmista

Työ uusien kotisivujen parissa jatkuu. Kotisivut eivät koskaan ole valmiit, mutta keskeisimmät sivut ja ominaisuudet pyritään saamaan valmiiksi kesään mennessä. Helluntaikirkon viestintätiimin apuna on ollut Pihtiputaan helluntaiseurakunnan pastori Jarkko Muhonen Kotisivutaivas-yrityksensä kanssa.

— Olemme kiitollisia yhteistyöstä Jarkon kanssa. Seurakunnan työntekijänä hän on tuonut suoraan arvokkaan käyttäjänäkemyksensä sivuston rakentamiseen. Uskomme, että sivusto on omiaan palvelemaan seurakuntiamme sekä koko herätysliikkeemme yhteyttä ja yhteistyötä, uskoo Helluntaikirkon Hyvä Sanoma -missiopalvelujen johtaja Janne Lahti.

7.2.2024 | Suomen Helluntaikirkko | helluntaikirkko.fi