KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Seurakunnan vaikutus yhteiskunnassa

Suomi valitsi itselleen presidentin sunnuntaina.

Viime vuoden syksyllä käynnistynyt, koko alkuvuoden kiihkeänä käynyt kampanjointi on tullut päätökseen. Kansa on puhunut vaaliuurnillaan.

Suomalainen demokratia, jossa jokainen täysi-ikäinen Suomen kansalainen saa käyttää äänioikeutta ja vaikuttaa yhteiskunnan tilaan, on suuri siunaus.

Seurakunnan tulee vaikuttaa sen kaupungin ja kansan parhaaksi, minkä keskellä se toimii. Myös meidän kristittyjen on tärkeä osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon käyttämällä äänioikeutta niiden asioiden puolesta, jotka edistävät rauhaa ja yhteiskunnan yhteneväisyyttä ja vähentävät jakolinjoja. Seurakuntaa ei synnytetty ja valmistettu elämään eristäytyneenä maailmasta ja sen tilanteista, päinvastoin. Samalla on hyvä tiedostaa, että poliittinen vaikuttaminen on vain hyvin pieni osa sitä vaikuttamista, johon 2020-luvun seurakunta on kutsuttu.

Vaikuttava seurakunta ei koskaan leiju maallisen ajan ja haasteiden yli.

Uusi testamentti paljastaa meille seurakunnan vaikuttamisen todellisen luonteen. Alkuseurakunta piti tinkimättä kiinni muutamasta asiasta: Apostolisen opetuksen terveestä linjasta ei poikettu, ja ehtoollista vietettiin yhdessä säännöllisesti. Keskinäistä yhteyttä varjeltiin, ja yhteinen rukous ja paasto olivat tiiviisti osa seurakunnan elämää. Heikompiosaiset huomioitiin, ja diakoniatyö järjestäytyi. Tällaisten periaatteiden kanssa kulkeva seurakunta vaikuttaa vahvasti oman kaupunkinsa keskellä. Alkuseurakunta jätti meille esimerkin diakoniasta, joka vaikuttaa kokonaisten yhteisöjen elämään.

Helluntailiikkeen juurista löytyy peloton ihmisten kohtaaminen, heikoimpien tukeminen ja tapa kohdata jokainen erottelematta ketään minkään ominaisuuden perusteella. Tämä on koko evankeliumin leviämisen ydin ja tätä me jatkamme.

Tällä hetkellä yli sata helluntaiseurakuntaa on ollut jo puolen vuoden ajan mukana Helluntaikirkon Hyvällä Sydämellä -hankkeessa. Sen kautta on tavoitettu tuhansia avun tarpeessa olevia nuoria, eläkeläisiä ja perheitä ja nähty monenlaisia ihmiskohtaloita. Yli 6 000 maksukorttia on seurakuntien kautta jaettu tarvitseville. Se tarkoittaa henkilökohtaisia kohtaamisia, käytännöllistä tapaa osoittaa huolenpitoa ja rakkautta, silmiin katsomista ja toivon tuomista. Tämä sekulaarimedioissakin positiivista ja kannustavaa huomiota saanut hanke on seurakunnan vaikuttamisen ytimessä.

Vaikuttava seurakunta ei koskaan leiju maallisen ajan ja haasteiden yli, vaan on juurevasti kiinni oman aikansa ihmisten elämässä. Jokainen paikallinen seurakunta on hyvän tekemisen kautta toivo kunnille ja kaupungeille.

Hannakaisa Shehu

Tampereen Helluntaiseurakunnan seurakuntapastori
Suomen Helluntaikirkon hallituksen varapuheenjohtaja

Kirjoitus on julkaistu Ristin Voitto -lehdessä pääkirjoituksena 12.2.2024.