KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Helluntaiherätyksen maailmankonferenssi 2025 – Go & Make ja The Send yhteistyöhön

Helluntaiherätyksen maailmankonferenssin järjestäjät ja The Send -liike ovat iloisia ilmoittaessaan yhteistyöstään, joka tuo voimakkaan lähetyspainotuksen Helsingin Jäähalliin kesäkuussa 2025. 

Helluntaiherätyksen maailmankonferenssi, joka järjestetään helluntaiviikolla 4.–7.6.2025 Helsingin Jäähallissa, kokoaa yhteen maailmanlaajuisen helluntailiikkeen vaikuttajat. Konferenssi järjestetään kolmen vuoden välein ja Suomessa se pidettiin edellisen kerran vuonna 1964.

Maailmankonferenssin nimeksi on valikoitunut Go & Make. Nimi nousee Jeesuksen antamasta lähetyskäskystä: ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni” (Matt 28:19). Maailmanlaajuisesti helluntailiike on dynaaminen, kasvava ja uusia sukupolvia tavoittava liike. Pyhän Hengen työhön on alusta alkaen liittynyt vahva missionaalinen ote. ”Lähetystyö on ollut merkittävää Suomen helluntailiikkeessä, ja siksi Suomessa järjestettävän maailmankonferenssin keskeinen teema on lähetystyön loppuun vieminen meidän aikanamme”, kertoo Esko Matikainen, Suomen Helluntaikirkon toiminnanjohtaja.

Maailmankonferenssi huipentuu lauantaina 7.6.2025 Helsingin Jäähallilla järjestettävään The Send -tapahtumaan. The Send on globaali liikehdintä ja kansallinen kampanja, joka tapahtumapäivänä kokoaa yhteen Suomen nuoret ja nuoret aikuiset. The Sendin missio on yhteistyössä paikallisten seurakuntien kanssa lähettää nuoret ja nuoret aikuiset elämään lähetyskäskyä todeksi. Henri Hermunen, Suomen The Sendin edustaja, kannustaa: ”Unelmoin sukupolvesta, joka ei häpeä evankeliumia. Evankeliumi on ihmisoikeus, ja meillä on mahdollisuus nähdä uusi lähetystyön aalto Suomesta kaikkiin kansoihin.”

Yhteistyön taustalla on yhteinen näkemys evankeliumin levittämisestä, lähetystyön tärkeydestä ja nuoren sukupolven mukaan ottamisesta. Stefan Sigfrids, Helsingin Saalemin seurakunnanjohtaja ja maailmankonferenssin ohjelmatoimikunnan puheenjohtaja, sanoo: ”Uskon, että tämä yhteistyö on ’win-win’-kuvio, jossa molemmat voittavat. Yhdessä meillä on mahdollisuus tehdä historiaa, välittää Suomen helluntailiikkeen vahva lähetysperintö uudelle sukupolvelle ja kutsua heitä osallistumaan maailmanlaajuiseen lähetysliikehdintään. Haluamme myös yhdessä tarjota inspiraation lisäksi käytännön työkaluja ja konkreettisia mahdollisuuksia kutsun toteuttamiselle.”

Helluntaiherätyksen maailmankonferenssi ja The Send kutsuvat kaikki kristityt mukaan tähän historialliseen maailmankonferenssiin, jossa Pyhän Hengen voima ja lähetyskäsky saavat konkreettisen muodon ja vaikutuksen. Yhdessä olemme vahvempia ja voimme osallistua Jeesuksen antamaan tehtävään saavuttaa kaikki kansat, kielet ja heimot meidän aikanamme.

Lisätietoja antavat
Esko Matikainen, Suomen Helluntaikirkon toiminnanjohtaja, puh. 050 325 1918
Stefan Sigfrids, Helsingin Saalemin seurakunnanjohtaja, puh. 050 502 9001
Henri Hermunen, Suomen The Send, puh. 044 314 0002
Helluntaiherätyksen maailmankonferenssin 2025 koordinaattori Merja Hakala, puh. 045 160 4606

Valokuvassa ovat (vas.) Henri Hermunen, Stefan Sigfrids, Merja Hakala ja Esko Matikainen (kuva Esko Matikainen).

 

Helluntaiherätyksen maailmankonferenssin järjestäjät ja The Send -liike ovat iloisia tulevasta yhteistyöstä, jonka keskiössä on lähetystyö. Kuvassa (vas.) Henri Hermunen, Stefan Sigfrids, Merja Hakala ja Esko Matikainen (kuva: Esko Matikainen).