KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Hyvällä sydämellä
-hanke

Aineellista apua ja monenlaista toimintaa

Tukea erityisesti työttömille vähävaraisille ja heidän perheilleen

Helluntaikirkon Hyvällä sydämellä -hanke auttaa erityisesti vähävaraisia työttömiä ja heidän perheitään. Hanke on valtakunnallinen, ja siinä on mukana yli sata helluntaiseurakuntaa.

Hankkeessa keskitytään erityisesti avuntarvitsijoiden henkilökohtaiseen kohtaamiseen ja yhteyden luomiseen. Avunsaaja voi halutessaan pysyä anonyyminä, eli henkilötietoja ei tarvitse kertoa. Tavoitteena on myös ohjata avunsaaja oikeanlaisen avun piiriin.

Hankkeessa mukana olevilla seurakunnilla on käytössään myös uusi aineellisen avun muoto, maksukortit, joita jaetaan avuntarvitsijoille. Saamallaan maksukortilla avunsaaja voi hankkia elintarvikkeita ja muita perustuotteita maksukortin myöntäneestä kaupasta. Veikkaus-, alkoholi- ja tupakkatuotteita korteilla ei voi hankkia.

Hyvällä sydämellä -hankkeessa mukana olevat helluntaiseurakunnat tiedottavat toiminnastaan ja maksukorttien jakelusta paikallisesti. Hyvällä sydämellä on EU:n aineellisen avun ESR+-hanke (2023–2025).

Yhteyshenkilöt

Hyvällä sydämellä -hankkeen koordinaattori

Tiina Martin
tiina.martin@helluntaikirkko.fi
+358 50 386 6923

Hankevastaava

Mika Korkatti
mika.korkatti@helluntaikirkko.fi
+358 40 588 9900

Mukana olevat seurakunnat

AKAA

Posti: Rajakatu 10, Käynti: Nordintie 5

p.jokiaho@gmail.com

ALAJÄRVI

Pitkäkankaantie 6

pastorit.ahsrk@gmail.com

ALAVUS

Viistie 1

040 148 0082
ahsrk@gospeli.net
https://gospeli.net/

AURA

Meijerikuja 3

auranhelluntaiseurakunta@gmail.com

ELIMÄKI

Vanhamaantie 10

elimaenkotikirkko@gmail.com

ESPOO

Luomanportti 8

toimisto@espoohsrk.fi
https://www.espoohsrk.fi/

EVIJÄRVI

Mansikka-Ahontie 4

evijarvenhsrk@gmail.com

FORSSA

Nikkilänkatu 2

050 386 9939
seurakunta@fohe.fi
https://www.fohe.fi/

HAAPAJÄRVI

Ouluntie 3

juha.kilpelainen@pp2.inet.fi

HAAPAMÄKI

Ritokankaankuja 3

haapamaenhellsrk@gmail.com

HÄMEENLINNA

Turuntie 12

045 107 4870
info@helluntaiseurakunta.net
https://helluntaiseurakunta.net/

HANKASALMI

Keskustie 47

srk@ruksa.info

HARJAVALTA

Hiirikatu 18

harjavallan.helluntaisrk@dnainternet.net

HEINÄVESI

Hakakuja 3

hveden.helluntaisrk@gmail.com

HEINOLA

Siltakatu 42

heinolanhelluntaiseurakunta@gmail.com

HELSINKI

Näkinkuja 3

(09) 7741 010
saalem@saalem.fi
https://saalem.fi

HELSINKI

Nordenskiöldinkatu 3

045 6497076
seurakunta@siion.net
https://siion.net

HELSINKI

Keinulaudankuja 4 B

toimisto@metrokappeli.fi

HELSINKI

Paloheinäntie 9

risteyspaikka@gmail.com

HYVINKÄÄ

Palo-ojantie 1

019 469420
info@hyvinkaanhelluntaisrk.fi
https://hyvinkaanhelluntaisrk.fi/

II

Uskontie 1

esa.niskala@gmail.com

IMATRA

PL 104, Kallenkatu 8

imatranhelluntaiseurakunta@gmail.com

ISOKYRÖ

Karjalankatu 13

0400758017
isokyro.helluntai@gmail.com
https://www.isonkyronhelluntaiseurakunta.fi

IVALO

PL 56, (Metsätie 2)

pastori@ivalonhelluntaisrk.fi

JALASJÄRVI

Torikuja 9

jalasjarvenhelluntaiseurakunta@anvianet.fi

Näytetään 1 - 25 seurakuntaa 104:stä seurakunnasta