KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Mikä täyttää mieleni

23.10.2023 | Monille meistä on selvää, että pelastuksen myötä syntimme annetaan anteeksi ja saamme iankaikkisen elämän osallisuuden. Kuitenkin lunastuksen prosessiin liittyy paljon muutakin: saamme myös voiman syntiä vastaan ja uudistuneen mielen. Uskoon tuleminen on vain yksi askel. Pyhä Henki johdattaa jokaista uudestisyntynyttä uskovaa muuttumaan Jeesuksen kaltaiseksi. Tuo muutos on paljon syvempää kuin vain ulkoisen tapojemme muuttuminen.

Saattaa olla, ettemme aina aivan ymmärrä, kuinka syvällisesti mielen täyttävät ajatukset vaikuttavat elämäämme. Apostoli Paavali osoittaa kirjoituksissaan useaan otteeseen, kuinka mielen uudistuminen on avain muuttuneeseen elämään. Meidän tulisikin kiinnittää suurta huomiota tähän aiheeseen, jos tavoittelemme Jeesuksen kaltaisuutta ja elämää, joka toisi lisääntyvässä määrin kunniaa hänelle.

  Ajatuksemme synnyttävät niitä tekoja, jotka ilmaisevat sen, mikä on jo täyttänyt mielemme.

Se, mitä ajattelemme, ei paljasta vain tämänhetkistä itseämme vaan ennakoi myös sitä, millaisia tulemme olemaan. Pääasiallisesti tekomme eivät ole spontaaneja, vaikka joskus niin väitämmekin sanoessamme: ”Tein sen ajattelematta.” Jokainen teko on ajatuksen hedelmä. Tämän periaatteen Jeesus opetti puhuessaan vuorisaarnassaan ajatuksen ja teon välisestä suhteesta. Ajatuksemme synnyttävät niitä tekoja, jotka ilmaisevat sen, mikä on jo täyttänyt mielemme.

Onkin hyvä säännöllisesti arvioida, ovatko ajatuksemme, asenteemme ja käyttäytymisemme linjassa Jeesuksen luonteen ja Raamatun opetusten kanssa, sekä panna merkille, mikä sitoo huomiomme. Ei ole hyväksi ylikuormittaa mieltä asioilla, jotka eivät heijasta Jumalan arvoja. Jumalasta vieraantunut ympäristömme pyrkii muokkaamaan myös meitä aikamme vallitsevaan kulttuuriin. Yksi sen keskeisistä välineistä on lukuisten viestien tarjoaminen. Säännöllinen altistuminen tällaiselle materiaalille voi helposti tuottaa ahdistusta, tyytymättömyyttä ja kiittämättömyyttä.

Paavali kehottaa meitä muuttumaan mielemme uudistuksen kautta. Uudistunut ja puhdas mieli ei toimi tyhjiössä. Täytämme mielemme Jumalan totuudella, ruokimme sitä ajatuksilla, jotka johtavat meitä Jeesuksen kaltaisuuteen ja lähemmäksi hänen mielenlaatuaan. Silloin me muutumme, asenteemme ja tekomme muuttuvat. Mielemme pääsee puhdistumaan ja uudistumaan Jumalan Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Ehkäpä juuri siksi Paavali kehottaa meitä ajattelemaan sitä, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa ja oikeaa, mikä puhdasta, rakastettavaa, mikä hyvää ja kiitettävää.

Kauko Uusila

Kirjoittaja on Oulun helluntaiseurakunnan johtava pastori ja Helluntaikirkon johtaja.

Julkaistu RV-lehden 43 pääkirjoituksena 27.10.2023