KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Onko sydämeni maaperä valmis kasvulle?

Antturi sanoittaa pääkirjoituksessa Jeesuksen kylväjävertausta. (Veera Haapalahti)

31.10.2023 | Jeesus kertoi kylväjävertauksen, ja se on tallennettu Markuksen evankeliumin neljänteen lukuun. Jeesus itse selitti vertauksen opetuslapsilleen. Silti sen ymmärtäminen vaatii pohdiskelua ja herättää jopa kysymyksiä.

Olen ymmärtänyt tuon selityksen tarkoittavan, että Jumalan sanan kylväminen osuu erilaisiin ihmissydämiin. Joissakin sydämissä sana ei saa sijaa, ei jää elämään tai erilaisista syistä johtuen ei tuota tulosta eli hedelmää. On kuitenkin ihmisiä, joiden sisimmässä sana alkaa itää, kasvaa ja lopulta tuottaa hyvää hedelmää.

Jeesus asettaa kuulijan jälleen hyvin henkilökohtaisen kysymyksen äärelle. Mikä on oman sydämeni tila, onko siellä alkuunkaan hyvää maaperää Jumalan sanalle, ja saako se siellä kasvutilaa? Voisimmeko itse raivata tilaa sanalle ja heittää sisimmästämme pois kaiken vahingollisen?

  Jotta uusi elämä alkaisi kasvaa, on maaperän ja olosuhteiden oltava sopivat kasvulle.

Se, että elämä itsessään on juuri siemenessä, on tavallaan meille biologinen itsestäänselvyys, vaikka samalla suuri ihme. Ihminen ei kykene luomaan siementä, korkeintaan monistamaan sitä. Luoja itse on kaiken elämän – niin hengellisen kuin biologisen – alkuunpanija. Mutta jotta tuo Jumalan ihme saisi realisoitua ja uusi elämä alkaisi kasvaa, on maaperän ja olosuhteiden oltava sopivat kasvulle.

Evankeliumin viljelyssä eli elävässä hengellisessä kulttuurissa on kolme vaihetta, joihin apostoli Paavalikin viittaa sanoessaan: ”Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala antoi kasvun” (1. Kor. 3:6).

Jos näemme tämän kysymyksen ratkaisevana ja merkityksellisenä, niin voisimme rukoilla sen vuoksi:

Rakas taivaallinen Isämme. Olkoon nimesi pyhä. Tapahtukoon sinun tahtosi täällä maan päällä. Sinun tahtosi on saanut aikaan kaiken elämän ja on myös luonut kaiken maaperän, niin aineellisen kuin minunkin sisimpäni. Vaikuta sydämessäni niin, että siellä voisi syntyä otolliset olosuhteet sinun sanasi kasvulle ja uusi elämä saisi alkaa kasvaa sisälläni ja lopulta tuottaa hengellistä hedelmää. Auta minua heittämään pois elämästäni kaikki tarpeeton ja vahingollinen, joka on esteenä uudelle elämälle.

Tapahtukoon sinun hyvä tahtosi ihan kaikkien ihmisten kohdalla. Kutsu ja lähetä sanan kylväjiä. Sinä, joka olet kaikkivaltias, vaikuta ihmisten mielissä ja sisimmissä niin, että esteet Jumalan sanan vastaanottamiselle kaikkoavat. Muokkaa maaperää ja vaikuta ihmissydämissä niin, että sanasi kylvö saisi hyvän vastaanoton ja kasvu olisi mahdollista. Lähetä myös kastajia ja opettajia, jotka hoivaavat uusia opetuslapsia. Kiitos, että sinulle on kaikki mahdollista.

Eero Antturi

Kirjoittaja on Avainmedia Lähetysjärjestön toiminnanjohtaja.

Julkaistu RV-lehden nro 44 pääkirjoituksena 3.11.2023