KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Vaasassa ennätysmäärä Pohjanmaan helluntaiseurakuntien työntekijöitä

Vaasassa järjestettiin lauantaina 16.9.2023 Pohjanmaan helluntaiseurakuntien työntekijäpäivä. Osallistujia oli ennätysmäärä sitten koronarajoitusten päättymisen. Päivään osallistui yli sata pastoria ja muita seurakuntien vastuunkantajia. Päivän teemalla, Lähemmäs, haluttiin rohkaista osallistujia lähemmäksi Jeesusta ja toinen toistaan. Järjestäjien rukouksena oli, että Jumala voisi päivässä puhua jokaiselle henkilökohtaisesti ja että jokaisella olisi jotain konkreettista kotiin vietävää.

Julistuksesta vastasi lähetyspastori Mika Halkola Ruotsista, Södertäljestä. Rukoukseen ja ylistykseen johdatti Lapuan lapsi- ja perhetyön pastori Marjaana Rantala musiikkitiiminsä kanssa. Päivää isännöi Vaasan helluntaiseurakunnan johtava pastori Tero Koivisto. Päivässä kuultiin lyhyitä infopuheenvuoroja ja sovittiin alueellista yhteistyötä vahvistavista toimista.

Lähetyspastori Mika Halkolan jullistus rohkaisi työntekijäpäivässä.

Investoi ja istuta

Mika Halkola rohkaisi kohtaamaan ja voittamaan vastoinkäymiset sekä investoimaan istuttamalla elävää siementä. Halkola muistutti, ettei seurakunta ole itseään varten, vaan sen tehtävä on synnyttää elämää sekä olla valona ja suolana. Se on seurakunnan normaali tila. Hän myös varoitti, että saatamme tottua epänormaaliin tilaan ja pitää sitä normaalina. Lasaruksen haudalla Jeesus antoi ihmisille tehtävän vierittää kivet pois. Ilman sitä ei Jeesuksen kirkkaus päässyt ilmestymään. Samoin on tehtävä tänään, emme saa hyväksyä epänormaalia tilaa seurakunnassa. Usko ja hengellinen elämä ovat riskin ottamista. Riskin ottaminen on kokonaisvaltaista riippuvuutta Jumalasta.

Uusia vastuunkantajia siunattiin työntekijäyhteyteen 14.

Uusia vastuunkantajia seurakuntiin

Työntekijäpäivässä vietettiin hiljainen hetki edesmenneiden vastuunkantajien muistolle Reima Tillanderin johdolla. Juho Juhaninmäki johti yli kymmenen uuden pastorin ja vastuuhenkilön esittelyn sekä siunaamisen alueen työntekijäyhteyteen. Infopuheenvuoroissa kuultiin Ari Koskelta Iso Kirja -opiston, Markku Tuppuraiselta Fidan, Janne Lahdelta Helluntaikirkon sekä Jacob Huttuselta Pohjanmaan Lähetys ry:n terveiset. Lisäksi syksyllä Pohjois-Pohjanmaalla aloittanut, yhteinen koulupastori, Taneli Halonen esittäytyi.

Tarjoilutauot antoivat hyvän mahdollisuudet tutustua ja vaihtaa kuulumisia ja näin toteuttaa päivän teemaa Lähemmäs.

Rukoustapaamisia ja webinaareja vahvistamaan yhteyttä

Yhteisissä asioissa oli aiheena seurakuntien yhteistyön kehittäminen. Siinä kerrattiin kevään työntekijäpäivässä esille nousseita teemoja sekä nimettiin jokaiselle seurakunnalle yksi Pohjanmaan seurakunta rukousaiheeksi. Samalla rohkaistiin työntekijöitä jatkamaan ja kehittämään pastoreiden rukoustapaamisia eri osissa työntekijäaluetta. Lisäksi sovittiin webinaarikokeilusta, jossa Helluntaikirkko järjestää Pohjanmaan oman työntekijäwebinaarin talven aikana. Webinaarit ovat luonteeltaan tiedottavia ja koskettavat ensisijaisesti Pohjanmaan seurakuntia. Webinaarien tavoite on vahvistaa alueellista yhteistyötä ja viestintää sekä vähentää työntekijäpäiville tulevia tiedotusasioita. Webinaarien yhteyshenkilönä toimii kokeiluvaiheessa Helluntaikirkon missiopalvelujen johtaja Janne Lahti. Webinaarien jatkamisesta keskustellaan ja sovitaan kevään työntekijäpäivässä.

Jumalan kohtaamista, yksin ja yhdessä työtovereiden kanssa. Marjaana Rantala (vasemmalla pianossa) johdatti ryhmänsä kanssa työntekijöitä ylistykseen ja rukoukseen.

Lähemmäs-teema toteutui

Työntekijäpäivä toteutti Lähemmäs-teemaa konkreettisesti. Julistus, yhteiset asiat, tarjoilutauot sekä ylistys ja rukous toivat osallistujia lähemmäksi Jumalaa ja toinen toistaan. Aikaa annettiin myös henkilökohtaiselle Jumalan kohtaamiselle ja toisten siunaamiselle. Päivien teemaa tukivat myös hyvät järjestelyt, joiksi voidaan lukea muun muassa tervetulovastaanotto, joustava aikataulutus, nimikyltit sekä laadukkaat tarjoilut.

Seuraavat Pohjanmaan työntekijäpäivät järjestetään Kälviällä 20.4.2024.

Janne Lahti

Pohjanmaan työntekijäpäivää isännöi Vaasan helluntaiseurakunnan pastori Tero Koivisto (puhumassa). Osallistujia Vaasaan kertyi noin sata.