KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Raamattu ei jätä tilaa rasismille

(1.5.2023) Erilaiset ajattelutavat ja toimintamallit ovat kriisien polttoainetta sekä yksilö- että yhteiskunnan tasolla. Mitä vähemmän tunnemme toista, sitä enemmän tämän erilaisuus voi tuntua uhkaavalta. Yksi esimerkki tästä on suomalainen maahanmuuttokeskustelu. On tärkeää ymmärtää ja kriittisesti arvioida aikamme ilmiöitä. Mutta vielä tärkeämpää on alistaa omat mielipiteet, näkemykset, pelot ja ennakkoluulot Jumalan sanan linjauksille.

Raamatun punainen lanka on Jumalan liitto Israelin kanssa (1. Moos. 12:1–3, 18:18, 28:14). Jokaisessa liittolausumassa on kaksi osaa: se, jossa Jumala lupaa siunata, ja se, jossa Jumala lupaa siunauksensa kohteen olevan siunaus kansoille.

Psalmit ovat täynnä jakeita, joissa Jumala haluaa kansojen tulevan tuntemaan hänet. Jopa tuomiota julistavat profeettakirjat kutsuvat kansoja parannukseen ja yhteyteen Jumalan kanssa. Lähetyskäskyssä Jeesus ei puhu vain siunauksena olemisesta, vaan antaa suoran ohjeen tehdä opetuslapsia kaikista kansoista.

 Maahanmuutto on avannut seurakunnille lähetysmahdollisuuden.

Jumala kutsui Israelin etniset rajat ylittävään rakkauden osoittamiseen. 2. Moos. 23:9 ja 3. Moos. 19:33 kieltävät sortamasta Israelin kansan keskellä asuvia muukalaisia. Päinvastoin Israelin omien kokemusten Egyptin orjuudessa ja muukalaisuudessa tulisi olla empatian lähde.

Kansojen liikkeet ja asuinalueet eivät ole sattumankauppaa, vaan Jumalan myötävaikuttamia, ”jotta ihmiset etsisivät Jumalaa ja kenties hapuillen löytäisivät hänet” (Apt. 17:27). Tämä on innostava totuus lähetysrakkauden leimaamalle herätysliikkeellemme. Lähetyksen on tärkeä säilyä helluntai-identiteetin keskiössä. Pyhä Henki on lähetyksen henki.

Maahanmuutossa ei Raamatun mukaan ole kyse yhteiskunnallisesta ongelmasta, vaan siitä, että Jumala on antanut meille mahdollisuuden olla mukana hänen sydämensä sykkeessä. Vaikka kulttuurien rinnakkaiseloon liittyy haasteita, rasismille ja muualta tulleiden syrjinnälle ei Raamatusta löydy oikeutusta. Kristittyinä voimme osaltamme vastata kotoutumisen ja rinnakkainelon haasteisiin.

Tämän viikon teemana on kansojen liikehdinnän seurakunnille avaama lähetysmahdollisuus. Ruotsissa istutetaan jo seurakuntia lähiöihin, joissa kulttuurit ovat törmäyskurssilla. Opetusartikkeli haastaa tutkimaan, ohjaavatko meitä ennakkoluulomme vai Jumalan rakkaus kansoja kohtaan.

Jumala haluaa avata sydämemme näkemään hänen tavallaan. Kunpa Suomeen tulleet, saavuttamattomiinkin kansoihin kuuluvat ihmiset voisivat täällä kuulla Jumalan rakkaudesta, uskoa evankeliumin ja viestiä sen takaisin kansansa keskuuteen.

Veera Hug

Kirjoittaja on Aikamedian sisältöjen päätoimittaja.

Julkaistu RV-lehden nro 18 / 2023 pääkirjoituksena