KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

George Verwer on poissa – Operaatio Mobilisaation perustajan antaumuksellisuus tarttui kaikkialla, missä hän vaikutti

YouTubessa julkaistiin 9. huhtikuuta Operaatio Mobilisaation (OM) perustaja George Verwerin, 84, viimeinen videoblogi. Viisi päivää myöhemmin tunnustettu lähetysvaikuttaja kuoli kotonaan Lontoon lähellä.

OM sai alkunsa, kun parikymppinen Verwer lähti 1957 kahden opiskelukaverinsa kanssa vanhalla pakettiautolla jakamaan kristillistä kirjallisuutta ensin Meksikoon, sitten Eurooppaan ja ympäri maailmaa. 1960-luvulla käynnistyi OM:n laivatyö Verwerin näyn mukaan. Vapaaehtoisten opetuslapseuttamiseen sekä kirjallisuus- ja avustustyöhön keskittyneen laivatyön kautta kymmenet miljoonat ovat kuulleet evankeliumin.

Yhdysvalloissa syntyneen Verwerin syvä omistautuneisuus lähetystyölle ilmeni kaikessa. Hänen tavaramerkkinään oli takki, jota koristi maailmankartta. Annettuaan elämänsä Jeesukselle 1955 Billy Grahamin kokouksessa New Yorkissa Verwer otti tavoitteekseen evankelioida koko maailman.

– Georgen sydän paloi Jeesukselle, Jumalan sanalle ja ihmisille, jotka eivät tunne Jeesusta. Hän oli todellinen Jumalan mies, joka muutti modernin lähetystyön suunnan, muistelee OM:n kansainvälinen johtaja Lawrence Tong.

Elämänsä viimeiset 20 vuotta Verwer veti tarmokkaasti erityisprojekteja, kirjoitti kirjoja ja rohkaisi ihmisiä täyttämään lähetyskäskyä omalla paikallaan.

Verwerin laaja vaikutus eri puolilla maailmaa käy ilmi sekä hänen kuolemaansa seuranneista kansainvälisistä uutisista että hänen viimeisen bloginsa yhteyteen tulleista noin kahdestasadasta kommentista. Viesteistä valtaosassa kerrotaan, miten George Verwerin tapaaminen on rohkaissut ihmisiä mukaan Jumalan työhön – kenet amerikkalaisopiskelijoiden pariin, kenet kirjallisuustyöhön tai vaikkapa lähetystyöhön Pohjois-Afrikkaan tai Turkkiin.

George Verwer paloi lähetyskäskylle loppuun asti. Hän rohkaisi ihmisiä sähköpostitse ja piti blogia sairautensakin keskellä. Vielä viimeisessä blogissaankin hän vetosi jatkamaan työn tukemista muun muassa Intiassa, josta tuli hiljattain maailman väekkäin valtio.

Perinnökseen nuoremmille Verwer jätti jäähyväisblogissaan neljä asiaa: Jumalan rakkauden vallankumouksen, ajatuksen ”messiologiasta” – siitä, että Jumala toimii uskovien sotkuista huolimatta – sekä palon tavoittaa ihmisiä Jeesukselle ja pysyä kestävinä.

Kirjoittaja Ruut Ahonen, OM / Julkaistu 28.4.2023 RV-lehdessä nro 17 /2023