KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

(12.5.2023) ”Nyt mereltä nousee pieni pilvi, miehen kämmenen kokoinen.” Tämän tunnetun lauseen sanoi meille tuntemattomaksi jäänyt palveluspoika, jonka profeetta Elia lähetti katselemaan merelle. Tuo viesti oli profeetalle kuitenkin se kauan odotettu viesti Jumalan maailmasta. Sade on tulossa, nyt on valmistauduttava kiireesti!

Mitä me näemme, kun katsomme maailmaan? On helppo vakuuttaa itsensä siitä, että asiat ovat menossa huonoon suuntaan, siitä viestintävälineet pitävät huolta. Uutismarkkinat perustuvat huonoille uutisille, hyvillä ei synny juuri klikkauksia. Niinpä on luonnollista, että kaikki kielteisyys nousee puheenaiheeksi myös uskovien keskellä.

Näitä kielteisiä uutisia seuloessa on kuitenkin tarpeen kysyä: Mitä sanoo Herran Henki? Onko myös hän sitä mieltä, että hyvä on hukkumassa ja paha perimässä kaiken?

Profeetan tehtävä on tunnistaa hengessä tapahtuvia kehityskulkuja jo silloin, kun toiset eivät vielä niitä aavista. Siksi tarvitsemme kipeästi profeettoja myös tähän aikaan ja seurakuntiemme keskelle. Jos Uuden testamentin ajan seurakunta tarvitsi profeettoja, miten me voisimmekaan selvitä ilman? Tarvitsemme Hengen antamaa näkökykyä nähdä se, mitä Herra näkee ajassamme. Olemme jättäneet profeetan nimikkeen käyttämättä seurakunnissamme, ja varmaankin hyvästä syystä; profeetan tittelillä on tehty paljon pahaa itsevaltaisissa yhteisöissä. Olemme kuitenkin ongelmissa, jos työnnämme sivuun myös profeetallisen sanan ajastamme.

Monien huonojen uutisten virrassa on myös asioita, jotka puhuvat päinvastaista kieltä. World Assemblies of God -verkoston piirissä on viime vuonna liikkeelle lähtenyt tavoite, joka kantaa nimeä MM33, eli kaksi vuosituhatta Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Vuoteen 2033 mennessä tavoitteena on miljoona WAGF-verkostoon kuuluvaa seurakuntaa. Seurakuntia on nyt 370 000 maailmanlaajuisesti, eli tavoitteen toteutumiseksi olisi synnyttävä 63 000 uutta seurakuntaa joka vuosi.

Miten tähän pitäisi suhtautua? Ovatko nämä vain suuruudenhulluja numeroita, vai Herralta tullut näky?

Käyttäytymistieteilijät puhuvat vahvistusharhasta, johon olemme inhimillisinä ihmisinä vaarassa joutua. Tällä tarkoitetaan sitä, että informaatiosta poimitaan aina vain niitä tietoja, jotka tukevat ennakkokäsitystämme. Niinpä on syytä pysähtyä ajattelemaan, mitä uutisia oma mieleni uutisvirrasta ammentaa ja mitä suodattaa pois. Onko peli menetetty vai toimiiko Jumala aktiivisesti ajassamme?

Taivaanrannassa näkyy kenties vain miehen kämmenen kokoinen pilvi. Sen merkitys saattaa jäädä meiltä tunnistamatta, jos olemme varautuneet hengellisellä rintamalla vain huonoihin uutisiin. Profeetta Elia näki pienessä pilvenhattarassa vastauksen rukouksiin. Hänkään ei saanut vastausta heti ensimmäiseen pyyntöönsä, vaan toistuvasti lähetti apupoikansa tähystämään taivaalle. Lopulta hän kuuli uutisen, joka sai profeetan sydämen sykkimään. Jumala vastaa, sade on tulossa!

Mitä taivaanrannassa näkyy? Mitä uutiset meille kertovat?

Esko Matikainen

Helluntaikirkon toiminnanjohtaja

Julkaistu RV-lehden Näkökulma-kirjoituksena 12.5.2023