KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

(14.4.2023) Katsoimme suorana lähetyksenä, kun Suomen lippua nostettiin salkoon Brysselissä. Ulkoministeri allekirjoitti paperin, liittodokumentin, ja luovutti sen juhlallisesti Yhdysvaltain ulkoministerille. Presidentti piti puheen ja totesi, että liittoutumattomuuden aika on ohi, olemme nyt Pohjois-Atlantin puolustusliiton jäseniä. Suomi on sitoutunut liittokunnan tavoitteisiin ja periaatteisiin, samoin on liittokunta sitoutunut puolustamaan Suomea sotilaallisen uhkatilanteen kohdatessa.

Liitto on vahva sana. Se on enemmän kuin ystävyys, kumppanuus, kaveruus tai hyvät välit. Liitto rajaa pois monta vaihtoehtoista toimintatapaa ja tapauskohtaista harkintaa. Liitossa osapuolet rajoittavat valinnan vapauttaan, kun ne sitoutuvat toimimaan toistensa hyväksi liittodokumentissa sovitulla tavalla.

Juuri vietetty pääsiäinen johtaa ajatukset sotilasliitosta siihen liittoon, jonka Jumala teki ihmiskunnan kanssa. Tuossa uudessa liitossa toisena osapuolena on itse kaikkivaltias Jumala, taivaan ja maan luoja. Toisena osapuolena ihmiskunta, joka julmasti kiduttaen ristiinnaulitsi edustajansa ja tuomitsi hänet kuolemaan. Paradoksaalisesti juuri tuo kärsimys ja kuolema oli uuden liiton sinetti. ”Se on täytetty”, kuului Jeesuksen huuto ristillä.

Jumala toimii liittonsa ehtojen mukaisesti silloinkin, kun me emme liittoa pidä.

Myös tämä liitto on puolustusliitto. Liiton ehtojen mukaan jokainen, jota Jeesus puolustaa, saa Jumalan edessä vapautuksen tuomiosta. Tässä liitossa Jumala on rajoittanut kaikkivaltiuttaan, hän on vapaaehtoisesti sitonut itsensä liittoon ihmiskunnan kanssa. Hän toimii liittonsa ehtojen mukaisesti aina, silloinkin kun me emme liittoa pidä.

Raamatusta luemme myös muista liitoista, joita Jumala on tehnyt, alkaen Nooan liitosta aina Mooseksen välityksellä tehtyyn liittoon Israelin kansan kanssa. Myös nuo liitot ovat ikuisia ja pysyviä. Jos eivät olisi, miten voisimme luottaa siihen liittoon, joka Jeesuksen kautta on tehty? Jumalan liitot ovat voimassa. Näiden liittojen mukaan Israelin kansalle on luvattu tuo maa, jonka olemassaolosta edelleen taistellaan. Jumalan liitot ovat pysyviä siksi, että Hän on uskollinen liitoilleen – silloinkin kun ihmiset eivät sitä ole.

Tässä lehdessä kerrotaan Israelin valtion 75-vuotisesta historiasta. Tuon valtion synty ja olemassaolo on näkyvä muistutus siitä, että Jumala ei ole koskaan liittojaan purkanut eikä lupauksiaan perunut. Niinpä se on samalla todistus siitä, että Jumala tulee pitämään kiinni uudesta liitosta, jonka piirissä Jeesuksen kautta olemme. Paavali kirjoitti Timoteukselle: ”Jos olemme uskottomia, hän pysyy silti uskollisena, sillä itseään hän ei voi kieltää.”

Esko Matikainen

Kirjoittaja on Helluntaikirkon toiminnanjohtaja.

Julkaistu RV-lehden pääkirjoituksena 20.4.2023