KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Masennuksesta missioon

”Ja katso, minä olen teidän kanssanne aina maailman loppuun saakka.” 

Tämä lähetyskäskyssä oleva Jeesuksen sanoma lause on erittäin merkityksellinen osa kaikille uskoville tärkeää periaatetta. Jumalan missiossa on kyse siitä, että menemme kohti niitä ihmisiä, jotka eivät ole vielä tällä ihmeellisellä taivastiellä. Lähetyskäsky haastaa meitä todella kovaa. Se asettaa kysymyksen meille seurakuntina ja niiden päättäjinä, että millä ihmeen resursseilla ja ajankäytöllä tällainen käsky on mahdollista toteuttaa. 

Olisi todella helppoa sukeltaa masennukseen ja unohtaa koko homma, kun tuntuu, että ei ole niitä nuoria lähtijöitä, eikä seurakunnan jumalanpalvelukseen osallistuessa tarvitse miettiä, onko lapset itkuineen häiriöksi. Tehtävä on todella suuri ja samalla paikallisen seurakunnan menestyksen tae. 

Helluntaiseurakunnissa on aina ajateltu, että vahva lähetystyö saavuttamattomien parissa on tuonut siunauksen takaisin merten yli. Tämä näyttää olevan totta, jos katsomme herätysliikkeemme historiaa. Teemme edelleen monipuolista työtä lähetystyön mahdollistamiseksi ja näin tulee mielestäni olla edelleen, emme saa unohtaa maailman saavuttamattomia kansoja. 

Usein meille käy kuitenkin niin, että emme aina näe lähellä olevaa Jumalan missioon kuuluvia haasteita. Historiamme tässäkin on ollut rikas. Olemme luoneet tapoja saavuttaa päihteidenkäyttäjiä, etnisiä vähemmistöjä ja vammaisiakin. Edelleen näiden ryhmien parissa teemme hienoa työtä. 

On kuitenkin yksi osa-alue, jossa olemme menettämässä otteemme. Sellainen kohta yhteiskunnassamme, joka on perinteisesti ollut helluntaiseurakuntien vahvaa aluetta. 

Lapsi- ja nuorisotyö on kokenut laman viimeisen viidentoista vuoden aikana. Panostukset tähän kasvavaan sukupolveen ovat laskusuunnassa. Sanomme herkästi, että eihän niitä lapsia edes synny, ainakaan syrjäseuduille. Tämän haasteen edessä meidän on helppo masentua, kyynistyä ja luovuttaa. 

Jumala haluaa, että hylkäämme nämä negatiiviset ajatukset. Jumala on lähetyksen Jumala. Hänellä on kova halu tulla kaikkien ihmisten tietoisuuteen ja jokaiseen sukupolveen. Jumala haluaa siirtää meidät pois tuhon ajatuksista, masentuneisuudesta katsomaan Hänen missioonsa, jossa jokaisella ihmisellä voi olla paikka, jos vain löytyy paikallinen seurakunta, jonka kautta tuo missio voi toteutua.