KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Lähetysrintama tiivistyy yhteisen näyn ympärillä

Tarkoitus on auttaa erityisesti uusia lähettäjiä löytämään käytännön ratkaisuja välttäen aikaisemmin tehtyjä virheitä ja toisaalta auttaa löytämään ajankohtaisia ratkaisuja, Arto Hämäläinen kertoo kansainvälisen AOG:n ohjeistuksesta.Tarkoitus on auttaa erityisesti uusia lähettäjiä löytämään käytännön ratkaisuja välttäen aikaisemmin tehtyjä virheitä ja toisaalta auttaa löytämään ajankohtaisia ratkaisuja, Arto Hämäläinen kertoo kansainvälisen AOG:n ohjeistuksesta.

Minnesotan Aleksandriassa Yhdysvalloissa otettiin merkittävä askel lähetystehtävän loppuun saattamisessa. Toukokuun puolivälissä oli yli 140 lähetystyön avainhenkilöä 71 maasta ympäri maailman kokoontuneena ”Finishing the Task Together” (Tehtävän loppuun vieminen yhdessä) -teeman yhdistämänä. Valtaosa osanottajista oli maailmanlaajuisen Asssemblies of God -helluntaiyhteisön (WAGF) jäseniä, mutta mukaan oli kutsuttu myös toisen suuren helluntaikattojärjestön, Maailman helluntaiyhteisön (PWF), lähetysvaikuttajia. Yksi heistä oli PWF:n lähetyskomission nykyinen puheenjohtaja Max Barroso. Suomea tapahtumassa edustivat Fidan toiminnanjohtaja Harri Hakola ja emeritustoiminnanjohtaja Arto Hämäläinen, jotka ovat molemmat WAGF:n lähetyskomission jäseniä. Tapahtuma oli nimetty Lähettäjien huippukokoukseksi alleviivaten lähettävien tahojen merkitystä tehtävän päätökseen viemisessä.

  Evankeliumi halutaan viedä kaikkeen maailmaan vuoteen 2033 mennessä.

Osanottajat sitoutuivat Aleksandriassa kolmeen päätavoitteeseen: 1. Viemään lähetystehtävän päätökseen. 2. Julistamaan evankeliumin siellä, missä Kristusta ei vielä tunneta. 3. Toteuttamaan päätökseen viemisen yhdessä.

Tehtävän, lähetyskäskyn toteuttaminen sen täydessä laajuudessa liittyy WAGF:n ja PWF:n tavoitteeseen MM33. Siinä on kysymys kahdentuhannen vuoden takaisesta Jeesuksen toimeksiannosta. Evankeliumi halutaan viedä kaikkeen maailmaan vuoteen 2033 mennessä. Ennen taivaaseen astumistaan Jeesus käski julistamaan evankeliumin kaikille kansoille, kirjaimellisesti ymmärrettynä kaikille yli 17 000 etniselle kansanryhmälle. Näistä 7 000 on saavuttamatonta, mikä tarkoittaa, ettei niiden parissa ole riittävästi uskovia oman ryhmänsä evankeliointiin. Uskovia voi löytyä, mutta heidän määränsä on liian pieni kaikkien kyseiseen etniseen ryhmään kuuluvien tavoittamiseksi.

Minnesotan julkilausumassa korostetaan erityisesti huomion suuntaamista 1 700 kansanryhmään, joita mikään lähetystaho ei ole toistaiseksi ottanut toiminnassaan huomioon. Kukaan ei ole sitoutunut (engaged) saavuttamaan heitä. Minnesotan kokous alleviivasi tämän haasteen toteuttamisen edellyttävän sekä historiallisten että uusien, ns. 11. hetken lähettäjien yhteistyötä.

Tapahtuma oli hyvin käytännönläheinen. WAGF:n lähetyskomissio on valmistanut parhaita käytänteitä valaisevan ohjeiston, jota esiteltiin tapahtumassa. Tarkoitus on auttaa erityisesti uusia lähettäjiä löytämään käytännön ratkaisuja välttäen aikaisemmin tehtyjä virheitä ja toisaalta auttaa löytämään ajankohtaisia ratkaisuja niin historiallisten kuin uusien lähettäjien tarpeisiin.

Lähettäjien huippukokous oli ensimmäinen laatuaan. Lähettäjiä on toki otettu huomioon erilaisissa lähetystapahtumissa ja -koulutuksissa, mutta tällaista erityispainotettua tapahtumaa ei ole aiemmin ollut globaaleissa helluntaiyhteisöissä. Minnesotan kokoontumisessa olivat edustettuina kaikki mantereet. Afrikan, Latinalaisen Amerikan ja Aasian suhteellisen runsas edustus kertoi helluntailaisuuden painopisteen siirtymisestä eteläiselle pallonpuoliskolle, silti syrjäyttämättä vanhoja lähettäjämantereitakaan. Seuraava vastaava tapahtuma on suunnitteilla parin vuoden päähän.

Arto Hämäläinen

Kirjoittaja on WAGF:n lähetyskomission johtoryhmän jäsen ja PWF:n lähetyskomission perustajapuheenjohtaja.