KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Automaattista vai tavoitteellista?

Unelmoimme monista asioista. Haluaisimme paljon, ja usein, jos se vain olisi mahdollista, varsin vähällä vaivalla tai jopa tekemättä mitään.

Pyykkilautavatsa ilman ruokavaliorajoitteita tai treenausta. Täydellinen järjestys ilman siivousta, puhdas auto tai koti ilman pesua. Ihanteellisesti käyttäytyvät lapset ilman kasvatuskeskusteluja. Kukoistava parisuhde ilman sen suurempaa panostamista.

Listaa voi jokainen muokata omaan elämään sopivin sisällöin. Vaikka asioiden kärjistäminen saattaa tuntua huvittavalta, kaikki heti ja helposti -maailmassa voi välillä unohtua se, että mahdollisuus toimia ja työskennellä on Jumalan lahja ja siunaus, joka oli olemassa jo paratiisissa. Luotu kutsuttiin yhteistyöhön luojansa kanssa.

Seurakunnat vanhenevat luonnollisesti, mutta nuorenevat vain tavoitteellisesti.

Oman osamme hoitaminen on tärkeää myös henkilökohtaisessa hengellisessä elämässä ja seurakunnissa. Tie syvään Jumala-suhteeseen kulkee Jeesuksen esimerkin mukaisesti Jumalan kanssa vietetyn ajan kautta. Hän varasi sille tavoitteellisesti tilaa.

Heti ja helposti -mentaliteetti saattaa raivata tiensä myös odotuksiin, joita kohdistamme seurakuntakasvuun ja seurakunnan kehittymiseen. Mutta Jumala on valinnut toimia tässä maailmassa yhteistyössä ihmisten kanssa ja seurakuntansa kautta. Emme ymmärrä täysin miksi, mutta evankeliumin eteneminen on sidottu siihen, että yksilöinä ja seurakuntina viemme sitä eteenpäin.

Mahdollisuus edistää Jumalan valtakunnan tulemista on meille uskoville annettu lahja ja etuoikeus.

Mikä kutsu olla Jumalan työtovereita! Saamme rakentaa seurakuntia, saamme kertoa Jeesuksesta, saamme rakastaa lähimmäisiämme. Meidät on kutsuttu mukaan kaikkivaltiaan Jumalan missioon tehdä opetuslapsia kaikista kansoista alkaen kotipesästä aina maailman ääriin asti. Saamme anoa: ”Isä, tulkoon sinun valtakuntasi!” Silti myös tässä luonnollinen ihmisemme saattaisi helposti haluta ulkoistaa työn Jumalalle tai vähintään toisille uskoville.

Mutta juuri minä saan rukoilla juuri tänään: Jumala, tässä olen, käytä minua. Millä tavoin haluaisit tänään minun olevan mukana sinun teoissasi?

Saat halutessasi sanoa samoin.

Monet asiat tapahtuvat automaattisesti silloin, kun emme tee mitään. Tavoitteiden eteen on tärkeää nähdä vaivaa.

Gateway-seurakunnan pastori ja konsultti Craig Terndrupin mukaan seurakunnat esimerkiksi vanhenevat luonnollisesti, mutta nuorenevat vain tavoitteellisesti. Mitä tämä tarkoittaisi juuri sinun seurakunnassasi?

Veera Hug

Kirjoittaja on Aikamedian sisältöjen päätoimittaja ja seurakunnanistuttaja.

Kirjoitus on julkaistu RV-lehden pääkirjoituksena 4.3.2024. Kuva: Veera Haapalahti.