KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Uskallamme yhdessä – jo nyt!

SAIN OSALLISTUA kahteen todella rohkaisevaan kokoontumiseen viime päivinä: Helluntaikirkon verkostopäivään Keuruulla ja Euroopan Assemblies of God Fellowshipiin (EAGF) Amsterdamissa. Lähdin näistä molemmista hyvin rohkaistuneena, sillä molemmat tapahtumat viestivät siitä, että Jumalalla on hyvät ajatukset ja suunnitelmat Suomea ja Eurooppaa varten.

HELLUNTAIKIRKON verkostopäivässä kuulimme rohkaisevia uutisia tavoittavan työn eri osa-alueilta.
Mediamissio jatkuu käytännössä edelleen monella paikkakunnalla, ja uusia ihmisiä on voitu tavoittaa ja puhutella evankeliumin sanalla. Kuurojen työ on aloittamassa Uuden testamentin käännöstä, EU-ruokajakelussa odotetaan uudenlaisia mahdollisuuksia, koulutyö raportoi hyviä uutisia ja evankelistaverkosto pitää hienolla tavalla yllä ydintehtäväämme evankeliumin julistamisessa.
Ja paljon muutakin siellä puhuttiin. Evankelista Johannesta mukaellen: jos kaikki vietäisiin kohta kohdalta kirjaan, luulen, etteivät koko vuosikertaan mahtuisi ne lehtijutut, jotka pitäisi kirjoittaa.

VERKOSTOPÄIVÄSSÄ puhuimme painopisteistä, joihin haluamme kohdistaa erityistä huomiota lähivuosina. Nuo painopisteet ovat osa Valloittava seurakunta -strategiaa, johon olemme sitoutuneet. Yksi näistä on alueellisen yhteistyön vahvistaminen. Verkostopäivässä kokoonnuimme alueittain, ja huomasimme, että meillä on monia maakunnallisia verkostoja, jotka eivät ole edes tietoisia toisistaan. Hyvän Sanoman yhdistyminen Helluntaikirkkoon on jo ensimmäisen vuoden aikana osoittanut, että eri toimialojen välinen yhteys luo aivan uusia mahdollisuuksia palvella seurakuntia. Tätä samaa kokemusta haluamme jakaa myös maakuntien yhteyden tasolla.

KÄVIMME Verkostopäivässä läpi myös lapsi- ja nuorisotyön tilannetta eri maakunnissa. Näemme, että se työala kaipaisi kipeästi tukea ja voimaannuttamista. Rukousaiheeksi jää, mikä onkaan siihen käytännöllinen ratkaisu. Aiheena olivat myös viestinnän kysymykset. Näimme, että yhteistyön lisääminen viestinnässä on yksi kehityskohde. Helluntailiikkeen viestinnässä tarvitaan seurakuntien uutisia ja hienoja tarinoita seurakuntakentästä. Tätä varten luodaan ”uutisvinkkipalvelu”, jonka kautta hyvät uutis- ja juttuideat voidaan välittää Helluntaikirkon viestintään ja Aikamedian toimitukseen.

Jumala on tekemässä työtään tässä maanosassa.

PARIN tunnin lento toi minut Amsterdamiin Euroopan Assemblies of God -verkoston vuosittaiseen kokoontumiseen. Koolla olivat edustajat 17 maasta. Jaoimme kokoontumisessa näkyämme Euroopasta, ja koimme voimakkaasti, että Jumala on tekemässä työtään tässä maanosassa.
Emme haluakaan kutsua Eurooppaa enää jälkikristilliseksi (post Christian), vaan esikristilliseksi (pre Christian) maanosaksi, sillä Jumalan valtakunta tulee selviämään tälläkin mantereella.
Kuulimme viestejä eri maista, kuinka uusien seurakuntien istuttaminen etenee ja lisääntyy. Tavoitteena maailmanlaajuisesti on miljoona AoG-verkoston seurakuntaa vuoteen 2033 mennessä. Tuota tavoitetta pitää esillä MM33-liike. Kuulimme myös viestejä, kuinka vanhat seurakunnat uudistuvat eri puolilla Eurooppaa. Tämä kaikki ei ole enää profetiaa tulevaisuudesta, vaan se tapahtuu jo nyt, tämän sukupolven aikana.

Esko Matikainen
Suomen Helluntaikirkon toiminnanjohtaja

Julkaistu RV-lehden Näkökulma-palstalla, nro 7/2023, 17.2.2023