KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

HYVÄÄ SANOMAA
SANOIN JA TEOIN

Työn tukeminen

HYVÄÄ SANOMAA
SANOIN JA TEOIN

Työn tukeminen

Verkkopankkilahjoitus

MobilePay-lahjoitus

MISSIOPALVELUT

Tuemme helluntaiseurakuntia kotimaan evankelioinnissa, diakoniassa, lapsi- ja nuorisotyössä. Tuellamme seurakunnat tavoittavat ja vaikuttavat tuhansien ihmisten elämään kaikissa ikä- ja yhteiskuntaluokissa.

Viime vuosina toimintamahdollisuutemme ovat laajentuneet ja voimme tavoittaa seurakuntien kanssa entistä enemmän.

Tutustu monipuoliseen toimintaamme, ja valitse yksi tai useampi kohde, jota haluat tukea rukouksin ja lahjoituksillasi. Jos mahdollista, tue kohdetta säännöllisesti esimerkiksi kerran kuukaudessa. Tämä mahdollistaa myös meille pitkäjänteisemmän suunnittelun ja toiminnan.

Tue helluntaiseurakuntia kotimaan evankelioinnissa, diakoniassa, lapsi- ja nuorisotyössä.

yleislahjo­itus
missio­palveluille

Lahjoituksellasi tuetaan kaikkia missiopalvelujen toimintoja. Yhteisiä tarpeita ovat muun muassa viestintä (näyn, rukousaiheiden ja palautteiden jakaminen), vertaistuki, verkostoituminen, koulutukset ja materiaali.

Yleislahjoitukselle tulleita varoja käytetään myös yllättäviin toimintamuotojen äkillisiin tarpeisiin ja mahdollisuuksiin. Kohtaamme ajoittain mahdollisuuksia, joissa evankeliumi voidaan julistaa poikkeuksellisen vaikuttavalla tavalla – mikäli mahdollisuuteen reagoidaan nopeasti. Usein nopean mahdollisuuden hyödyntäminen edellyttää ylimääräisiä juuri tällaiseen käyttöön varattuja varoja.

Lahjoita puhelimella (yleislahjoitus)

10 €, 060018801 (10,26 €/puh+pvm)

20 €, 060016140 (10,26 €/puh+pvm)

50 €, 060016150 (10,26 €/puh+pvm)

Rahankeräyksen järjestäjä: Helluntaikirkko, www.helluntaikirkko.fi | Käytetyt varat käytetään helluntaiseurakuntien diakoniatyön, evankelioinnin,
julistustyön, lapsi- ja nuorisotyön sekä lähetystyön tukemiseen, kehittämiseen ja laajentamiseen. | Poliisihallituksen keräyslupa: RA/2024/83.

Tilaa uutiskirje