Kortesjärven helluntaiseurakunta

Yhteystiedot

Rasintie 7

62420

KORTESJÄRVI

info@kortesjarvenhelluntaiseurakunta.fi

Yhteyshenkilö

Lilja Risto

0503057731

ristolilja1@gmail.com