KOULUTUKSET

Helluntaikirkon koulutus toteutuu yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Iso Kirja -opisto on kristillinen kansanopisto, joka palvelee monipuolisesti koko helluntailiikettä.

Helluntaikirkon järjestämiä koulutuksia ovat työntekijöiden valtakirja- ja vihkikoulutukset sekä evankeliointiin, diakoniaan, koulutyöhön, seurakunnanistutukseen, vankilatyöhön sekä vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointiin liittyviä koulutuksia.

SUHDEVERKOSTOT

Suhdeverkostot

Helluntaikirkko ylläpitää helluntaiherätyksen kotimaan kirkkosuhteita ja kansainvälisiä suhteita osallistumalla yhteistyöelimiin ja tapahtumiin. Helluntailiikkeen yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen verkostossa (HYRY) puheenjohtajana toimii Helluntaikirkko.

KUSTANNUSPALVELUT

Laaja kirjo julkaisuja

Helluntaikirkolla on omia julkaisuja, jotka keskittyvät Helluntaikirkon kannalta keskeisiin kysymyksiin.

Lisäksi voit tutustua kumppanijärjestöjemme laajaan kustannusvalikoimaan.

JÄSENASIAT

Jäsenasioiden käsittely..

Täältä voit hoitaa rekisteriasioita sekä liittyä tai erota Helluntaikirkosta.

HALLINTO

Seurakuntien sisäiseen käyttöön tarkoitetut materiaalit.

Seurakuntien johtamisen ja hallinnoinnin materiaaleja sekä työvälineitä. Tärkeimpinä seurakunnan johdon oma infosivusto sekä Sähköpaimen jäsenrekisteriohjelma.

YHTEISTYÖALUEET

Helluntailiikkeen seurakunnat ovat järjestäytyneet yhteistyöalueisiin.

Seurakunnat ovat luoneet alueiden sisällä omia yhteistyörakenteita, toimintoja ja työryhmiä. Seurakuntien työntekijät kokoontuvat alueellisille työntekijäpäiville sekä järjestävät yhteisiä ja aihekohtaisia tapahtumia ja koulutuspäiviä.

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT

Toimikuntien ja työryhmien tarkoitus on valmistella lausuntoja Helluntaikirkon ja helluntaiherätyksen tarpeisiin.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi Helluntaikirkolla on projektiluontoisia työryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

MIHIN USKOMME?

Suomen Helluntaikirkon tunnustus perustuu Jumalan pyhään sanaan, Raamattuun. Tunnustuksen keskeinen sisältö on lausuttu Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdissa ja apostolisessa uskontunnustuksessa.

Tästä osiosta löydät, mitkä ovat arvomme, visiomme ja missiomme, uskon pääkohdat, apostolisen uskontunnustuksen, teologisia ja opillisia kannanottoja sekä tietoa siitä, miten tulla uskoon.

TIETOJA HELLUNTAIKIRKOSTA

Suomen Helluntaikirkko on uskonnollinen yhdyskunta, joka muodostuu helluntailiikkeen seurakunnista. Helluntailiike painottaa henkilökohtaista kristillistä vakaumusta sekä karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toimintaa. Yhdessä muiden karismaattisten seurakuntien kanssa se on protestanttisuuden valtauoma.

Tästä osiosta löydät taustatietoja liikkeestä sekä julkaisuja ja tiedotteita.

SUUNNITELMALLINEN DIAKONIATYÖ

Helluntaikirkko tukee seurakuntien diakoniatyötä kehittämisryhmänsä ja eri toimintamuotojensa kautta.

Kehittämisryhmä muodostuu diakoniatyön ammattilaisista sekä eri toimintamuotojen avainhenkilöistä. Diakoniatyön kokonaisuus muodostuu Helluntaikirkon, helluntaiseurakuntien, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n toiminnoista.

LAPSET JA NUORET

Tuemme lasten ja nuorten osallisuutta sekä perheiden kasvatustehtävää

Helluntailiike panostaa monipuolisesti lapsi- ja nuorisotyöhön. Keskeisiä lapsityön toimijoita ovat Helluntaikirkko, Iso Kirja -opisto sekä Fida. Toimintaa kokoaa ja koordinoi lapsi- ja nuorisotyön NextGen-johtoryhmä.

LÄHETYSJÄRJESTÖJÄMME

Teemme lähetystyötä kumppanijärjestöjemme kautta. Tutustu lähetystyöhön lähetysjärjestöjen omilla sivuilla.

Kumppanijärjestöjämme ovat esimerkiksi Fida International ry, Avainmedia Lähetysjärjestö ry sekä Elämä ja Valo ry.

MIKSI JULISTAMME?

Haluamme sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä evankeliumin eteenpäin viemisessä.

Helluntaikirkon missiopalvelut tukevat seurakuntia kotimaan lähetystehtävässä omilla sekä kumppaniorganisaatioiden palveluilla.

Satakunnan helluntai­seurakunnat

Satakunta on vahvan historian yhteistyöalue

Satakunnan alueella on useita pitkään toimineita helluntaiseurakuntia. Ne toimivat yhteistyössä muun muassa lapsi-, nuoriso-, lähetys- ja koulutyön vahvistamiseksi.

SATAKUNTA

Väkiluku: 212 556
Seurakuntia: 18
Jäseniä: 1 996
Osuus: 0,9 %

Koulutyö

Koulutyö on keskeinen osa Satakunnan helluntaiseurakuntien lapsi- ja nuorisotyötä. Alueen seurakuntia palvelee yhteinen koulupastori, joka tukee seurakuntia paikallisessa kouluyhteistyössä koulutuksilla, materiaaleilla ja kouluvierailuilla. Lisäksi Vammalan helluntaiseurakunnalla on oma koulupastori. Satakunnan helluntaiseurakuntien koulutyö on osa Helluntaikirkon Koulupalvelua.

Satakunta
Mikael Mäkinen
Koulupastori
050 342 5091
mikael.makinen@helluntaikirkko.fi
Youtube: Saku ja Pena

Satakunnan alueen seurakunnat

EURA

Käräjämäentie 12

info@euranhelluntaiseurakunta.fi

HARJAVALTA

Hiirikatu 18

harjavallan.helluntaisrk@dnainternet.net

HONKAJOKI

Karviantie 6

honkajoki.helluntaisrk@gmail.com

HUITTINEN

Aaranteenkatu 9

hsrk.toimisto@huittistenhsrk.fi

JÄMIJÄRVI

Jämijärventie 27

posti@jhsrk.fi

KANKAANPÄÄ

Onnelantie 4

kankaanpaanhsrk@gmail.com

KARVIA

Kylä-Karviantie 34

mikko.juhala@gmail.com

KOKEMÄKI

Kivimaankuja 7

h.puustelli@saunalahti.fi

LAVIA

Jylli Markku

MERIKARVIA

Puusepäntie

veikko.huhtala@gmail.com

NAKKILA

Kirkkokatu 13

vesa.lei@dnainternet.net

NOORMARKKU

Kainunkuja 4

044 5365300
info@noormarkunvarikko.fi
https://www.noormarkunvarikko.fi/

POMARKKU

Kivijärventie 30

info@pomarkunhelluntaisrk.fi

PORI

Itsenäisyydenkatu 9

info@porinhelluntaiseurakunta.fi

RAUMA

Savenvalajankatu 3

info@avainseurakunta.fi

SASTAMALA

Pehulantie 32

044-0833321
aetsanhelluntaiseurakunta(at)gmail.com
http://www.ruksa.net/

SASTAMALA

Kiikostentie 22

paulisaamuel@gmail.com

SASTAMALA

Kapalontie 2

aarto.holmi@gmail.com

SASTAMALA

Varikonkatu 10

toimisto@vammalanhelluntai.net

SIIKAINEN

Lauttijärventie 1 D

siikainen.helluntaiseurakunta@gmail.com